• jednati ned. dělati, konati (s uvážením), počínati si, vésti si. Moudrý člověk bez příčiny nejedná. Durd. Bys byla jinak jednala, zle bysi byla skonala. Erb. Hlas mamonu pravil mu, že dobře jedná, když bere úplatky. Herb. [Tham] si toho nezaslouží, jak Bettina proti němu jedná. Jir. Všude němčina panovala. Vrchnost jednala německy, úředníci nejinak. Jir. D (s kým) stýkati se, obcovati, zacházeti. Má matka uměla jednat i s kněžnou. Třeb. U několika soudů jsem byl již v životě, ale nikde se mnou takhle nejednali. Mach. Jednal jste lehkomyslně s jměním, jež i mně náleží. Havlasa. D ujednávati, umlouvati, vyjednávati, rokovati, domlouvati se. Otec jedná námluvy. Čel. Se sestrou jí bylo lehko jednat, tu již měla tak napolo k své straně. Něm. Ukáže na vůdce strany, který prve jednal s ministrem. Mach. Napoleon čekal marně, že car počne jednati o mír. Bidlo. O tom se má zase ještě jednat na tom sněmě v Benešově. Jir. Dr. K. jednal o kartel před volbami se sociálními demokraty. Mach. Zašel ke krejčímu a začal s ním jednati o plášť. Jir. D vystupovati na jevišti, v románě a p. Jeviště scvrká se na těsnou světnici a jednající osoby na trpícího hrdinu a členy rodiny. Čech. D (co, koho) objednávati, najímati, opatřovati, pořizovati. Přišel na faru jednat ohlášky i kopulaci. Nov. Spoléhal, že dostane bryčku, a proto žádného kočáru nejednal. V. Mrš. Babička chodila po chalupách jednat [ženské] na práci. Jah. U Moráků nikdy na mlat nejednali, všecko odbyli sami. Rais. Jedná prý se [v zámku] mnoho kuchařek a kuchařů. Něm. Tři míle půjdou chlapci jednat hudbu na hody. A. Mrš. Jednal svatební smlouvu. Kos. Půjde-li to tak dále, budou si [děvečky] jednati i hedvábné punčochy a košile. Prav. Terezie si napřed jednala šaty a prádlo. Prav. D (o čem) pojednávati, vykládati. Celý večer jednali [hosté u Březinů] jenom o něm [Třepickém]‚ o jeho osudu mluvili, hovořili. Jir. § 1. jedná o rozdílu mezi člověkem a zvířetem. Herb. D jedná se oč, o koho podle němč. m. spr. jde, běží o něco, o někoho. Jedná se tedy o to: zbaviti dílo odvislosti od prostoru a času. Šal. I kdyby byl zapomněl, že jedná se tu o straku, byl by váhal prodati ji. Rais. Jednalo se o česť jeho pána. Pfleg.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 937 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 937