• jednota, -y f. vlastnost toho, co jest jedno, jediné, v jednom celku, spojení v jeden celek. Všecko bylo řezáno v jednotě z téhož kusu dřeva. Bouš. Chlév a stodola byly v jednotě s příbytkem. Rais. Co bídně jich tam [v žaláři]‚ pane, zhynulo pro Italie drahou jednotu a svobodu! Vrch. Kdo jednotu víry ruší, k jednomu bohu nedostane se na věky! Jir. Nutno požadovati, abychom jednotu a jednotnosť vědění prokázali jednotou a jednotností předmětův. Mas. Lit. jednota místa, času a děje (v klasické tragedii). D správné, náležité, harmonické spojení v jeden celek; ucelenost, soulad. Všecko jde od sebe, rozkládá se, není jednoty, svorného ducha po celém národě. Jir. Jednotou odolal byl [český národ] celému světu. Vlč. Různé pochopení role [od herců] zaviněno bylo nedostatečnou jednotou autorovy postavy. V. Mrš. Do řízení divadla českého má konečně přijíti žádoucí jednota. Vlč. D Arch. společnost, sdružení, spolek. Jednota bratrská, Jednota Českých bratří. My zde máme alespoň hasičskou jednotu a zpěvácký spolek. Čech. V názvech některých spolků: Tělocvičná jednota Sokol, Dělnické tělocvičné jednoty, Jednota českých filologů, Jednota československých matematiků a fysiků a j. Národní jednota pošumavská. Národní jednota severočeská. Krasoumná jednota. Hist. Pavel II. vzbudil klatbou svou jednotu panskou proti králi Jiřímu z Poděbrad. Mach. D Arch. samota. Vím, žes vyrostla v jednotě u lesa. Čap. Ch. Tak vznikala lidská obydlí, vesměs jednoty (samoty). Hol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 599 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 599