• jednotka, -y f. číslice jednička. Číslice od jednotky do čtyřiadvacítky. Hilb. Vy jste chtěli nadělat ze Slovanů nully ke své německé jednotce. Havl. Mezi samými jednotkami na vysvědčeních zaskvěla se dvakráte hezká, koketně psaná dvojka z mravů známkami prvního stupně. Dur. D základní veličina při měření, základní měřítko. Jednotka délky, délková, tepla, proudu, času, hmoty a p.; jednotka mincovní n. měnná (měnová). Pošt. odtelegrafování n. přijímání 1 až 10 slov placených; jednotka hovorová na telefonu tři minuty. Čeho se rozpočtům Herbartovým v psychologii upotřebeným nedostává, jest jednotka, dle které by se stavy duševní měřiti daly. Lind. D jednotlivá osoba proti jistému celku n. jednotlivý samostatný útvar vyššího celku mající jisté úkoly. Šla místy, kudy prošlo tisíce lidí, a stala se jednotkou v počtu těch, kdož tvoří velkoměstský ruch. Kun. Moderní drama nepojímá již reka jako osamocenou jednotku. Kar. Z rodu vzniká vyšší sociální jednotka, bratrstvo, fratrie. Mas. Země nejsou pouhými departementy, žádnými správními jednotkami. Čes. pol. Koncem jara 1917 dokonce bylo nebezpečí, že povedou [okolnosti] vůbec k rozpuštění dosavadních vojenských jednotek. Beneš. D Mat. jednotka lomená zlomek, jehož čitatel je jednička a jmenovatel nějaké celé číslo. Jednotka imaginární druhá odmocnina ze záporné jedničky. Voj. jednotka bojová, operační, taktická a j.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 496 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 496