• jednotný adj. v svém celku nedělený, jednolitý; ucelený, harmonický. Jednotný, veliký sloup dýmu přestal, za to čmoudil každý teď oharek. Jir. Založil [Kruk] jednotný a mocný stát slovanský. Lum. Věda jest jen jedna a jednotna; proto právem mluvívá se o jednotném názoru světovém. Mas. Filosofie jest věda, která na základě výsledkův ostatních věd jednotný názor světa sestrojiti hledí. Durd. Místo jednotného dokonalého obrazu podána nám rozdrobená mosaika nejpestřejších barev. Schulz. Srovnalť Palacký 17 rukopisů [letopisů], více méně od sebe se lišících, jež spojil v text co možná jednotný. Kal. Ped. jednotná škola školská soustava poskytující jednotné a bezplatné všeobecné vzdělání, nezávislé na konfesích. D jediného druhu, mající stejné vlastnosti, stejný, shodný, týž. Továrna dosud nevyrábí jednotné zboží. K. Čap. My Slované nemáme posud jednotného jazyka slovanského. Ner. Politika všech tří korunních zemí musí být jednotna. Mach. Obchody s jednotnými cenami staly se věcí politickou. Přít. Jednotný drahotní přídavek. Odb. jednotný vodovod vodárenské zařízení dodávající vodu do spotřebiště jedinou vodovodní sítí. D Gram. jednotné číslo singulár.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 401 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 401