• jehla, -y f. tenký, drobný nástroj k šití, vyrobený z drátu. A kdybych měla pracovat jehlou, uživíme se vydělávati si šitím. Mach. To jako ostrou jehlou bodlo ji. Holý. Takové se rozlilo kolkolem světlo, že by jehlu na podlaze ležící dobře byl člověk uznamenal. Kos. Oči má jak jehly pronikavé, pohyblivé. Třeb. Je [Nácek] jako jehla čiperný. Jir. Žemla byl jako na jehlách a po celý den byl velice rozčilen netrpělivý, nedočkavý. Herrm. Hovor nepříjemně se táhl, obě dámy byly jako na jehlách. Jah. Krade od jehly, jak se říká všechno. Uh. Nácek byl k jehle šikovný učil se dobře krejčovině. Kosm. Netěšila ji jehla ani domácí práce šití. Krás. Šíti horkou jehlou kvapně, nedbale, ledabyle. Žert. Mistr jehla chtěl to pánu vymluvit krejčí. Jir. Zase jim prášenice metala jehly do tváří ostře bodající krupky sněhové. Jir. Vážný list srší jehlami na hlavy naše jizlivostmi. Mach. Lék. nástroj k sešívání tkání; dutá jehla u injekční stříkačky, jíž se vstřikuje léčivo do těla. D jehlice na pletení, ozdobná jehlice do vlasů, klobouků, nákrčníků, do oděvu. Stařec pletl dřevěnými jehlami velkou punčochu. Zey. Do vlasů a do šatků měly zastrčeny jehly s velkými hlavami. Prav. Pomohla paní správcové vytáhnout z klobouku jehlu. Šim. D věc připomínající tvarem jehlu. Nedaleko Alexandrie ční z pouště jehla Kleopatřina štíhlý jehlanec. Lier. Na nejvyšší jehly bych ti vodu ze studánek přinášel ostré vrcholky horské. Dur. Jste akrobati. Slezači alpských jehel. Olb. Jím [sluncem] lupeny a jehly prozlaceny lístky jehličnatých stromů. Čech. Borovice stály tu nehybně jako v dřímotě; ani jehla se na nich nepohnula. Rok. Stav. zaostřený kůl dřevěný, železný n. betonový, pilota. Fys. jehla magnetická střelka magnetky. Ukazatel měřicích přístrojů, ručička. Typ. nástroj k rytí; suchá jehla způsob mědirytecké práce, při níž se kresba vrývá jehlou do desky; mokrá jehla rozličné leptání fotochemigrafických způsobu. Tech. jehla u fonografu n. gramofonu zapisující na desku n. prostředkující reprodukci zvuků na desce zapsaných. Voj. jehla zapalovače ostrý hrot přivádějící nárazem třaskavinu k výbuchu. Stroj. jehla protahovací nástroj na úpravu vnitřních ploch otvorů, protahovák; jehla rýsovací nástroj na rýsování obrysů výrobku před obráběním. Zool. jehla hranatá ryba z čeledi hranatek (Syngnathus acus).
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 551 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 551