• jeti ned. (jedu, příč. min. č. jel, bud. čas pojedu) (o člověku n. jiném tvoru) vozmo n. jízdmo se pohybovati. Zvolna-li jedeš, dále dojedeš. Přísl. Jel na voze. Jir. Jel jsem tramwají. Šim. Nikdy nejel po železnici. Kar. Přál si jeti po lodi. Prav. Jak se to krásně jede v lehounkých saních posněženým lesem. Čech. Jonáci jedou na koních. Jir. Povídal, že mladý pan Albert dlouho nejede, že by tu již měl býti nepřijíždí. Jir. Pudmistr nemusil konati roboty ani pěší ani jeté s potahem. Herb. Každý nyní nechá mých koní stát a jede po svých chodí pěšky. Štěp. Snadno se jede s prázdnou naplano se mluví. Hol. Kdo maže, ten jede kdo podplácí, má úspěch. Přísl. Sport. jeti (o) závod. D (o vozidle n. plavidle) pohybovati se s místa. Nějaký vůz jel proti nim. Jir. Loďka jela pomaleji. Pfleg. D smýkati se, klouzati. Padl [posel] znovu a jel po břiše dolů smýkal se. K. Čap. Jede [muž] po kolenou přes celý čeledník k Taláckovi. Stroup. Sklouzlť nehorázně na půdě od deště rozmočené a jel kus svahem dolů jako po ledě. Jir. Ruka jela po noži v pasu. Ner. Žádný by ani nevěřil, jak zčerstva pero jede, když se namočí do žluči. Havl. Teď prst jeho jel zvolna po řádcích. Jir. D pohybovati něčím po něčem, s prudkým pohybem sahati. Rukou mi jede [ošetřovatelka] po líci. Mach. Myslíc, že v ní [ve skulině obrazu] bude asi zalehlého prachu, jela tedy nožem pomalu po skulince dolů. Zey. Jel očima i prstem po řádcích. Jir. Do vlasů si jede [Hraba], kosmy sápe dlaní. Staš. D pronikati. Pohled chladného pohrdání z očí jel carevně jako ostří otrávené dýky do srdce. Zey. Vítr hvízdnul krajem tak chladně, ostře, až to jelo kostmi. Vrch. Tančili dle této melodie. Byla tak veselá, tak jela do nohou. Mach. D Expr. pospíchati. Jak to shlédla Manka, nečekala. Už jela k vrátkům — a jimi na náves. Vrba. Ta Tonka Lehečková od nás jela, my ti dáme, dúro. Rais. D hnáti se. [Doubenus] se mrštně nahnul a jel po ruce důchodního. Jir. Dvě táborské selky jely po něm [závoji] jako líté. Jir. Pejor. (ve větách imperativních) kliditi se, táhnouti. Jedeš, kluku černá, než ti jich nalískám! Preis. „A co bych klekal a modlil se?“ „Jeď tedy k čertu!“ Mah. D Přen. vulg. (o člověku) pojede zemře. Mně se zdá, že hrobař brzy pojede zemře. Staš. Kdy pak přece tahle pojede? Ta baba má dobrý kořen. Rais. D Expr. býti v horlivé činnosti. Říká se, že psychotechnika měla spatřit světlo světa čtvrt století dříve, kdy ještě všechno jelo nebylo krise. Přít. To utržené kolo turbiny s rámusem ohromným jelo až do večera bylo v činnosti. Čap. Ch. Hučí to ve všech sokolovnách jako v továrnách. Jede se plnou parou horlivě se cvičí. Přít. Žert. Pane, tomu [obhájci] jede huba. Baar. Huba jí jela jako šlejfírna. Klost. Jindy ti huba jede jako trakař. K. Čap. Huba Kalinovi jela jako závodní auto. Vach. Ústa mu jela jako po másle. Šmil. Paničce také jede jazyk jakoby nabrousil. Kam. Fam. [Předseda schůze:] Tak jedem. Čekali jsme již jen na tebe, soudruhu! začínáme. Maj. D Lid. (do koho, po kom) napadati, pomlouvati někoho. Pořád do ní jedete, denně něco vyhledáváte, a nic vám po chuti neudělá. Rais. Ale když taky do vás jedou jako do polštáře. Mrš. Tatínek bručel, že tak po té paní [u níž sloužíš] jedeš. Rais. D Expr. Já taky huboval, když mně nebožka předložila něco, co mně nejelo pod vous nechutnalo. Her. Odtud prosté jeti chutnati, býti po chuti. Ony vám [naše placky] nejedou, viďte, mám jen sprosté. Rais. [Ke koze:] Tu máš a žer! Vidíš, jak ti jede. Rais. Prosaický oběd jel mi výborně. Kos. Tuze mu [němčina] nejede. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 920 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 920