• jiný adj. druhý, nikoli ten, o němž je řeč. Hleděl [syn] otce smířiti tím, že začal pracovati na poli jako každý jiný nádenník. Herb. Modlitbami připravoval se do jiného světa. Rais. Vždyť nemá pro jinou oči než pro tu starostovu [dceru]. Rais. „Vy máte jiného!“ vyhrkl [Voral na Haňačku]. Rais. Co sám nechceš, nečiň jinému! Přísl. [Domek] svým zevnějškem nad jiné vynikal. Jir. Stydět se musím před jinými. Jir. On pije, hrá, běhá za jinýma [ženskými]. Štěp. Vodníka, prý, snadno jest mezi lidmi poznati, mimo jiné také po tom, že mu vždy ze šatu z levé strany kape. Erb. Ptala se jí mezi jiným také, co se s princem státi má. Něm. Ve výčtu jeden — jiný, ten — jiný, některý — jiný, jiný — jiný a p. jeden druhý. Jeden píše při vodě o vínech, jiný pije pivo a študuje při tom hydropathii. Ner. Větší částka nepřátel zahynula na outěku, jedni horkem se zadychajíce, jiní poráženi jsouce. Pal. Ten nese pláštík na sobě, jiný chodí v purpuru. Něm. Některým blyštěly se slzy v očích, jiní pohybovali klobouky. Herb. Jiní [fakirové] tančili po rukou, jiní chodili po provaze, jiní zase skákali na jedné noze. Havl. D lišící se, odlišný, rozdílný. Všichni jsou zde [v kořalně] stejni a přec každý pro sebe zcela jiný. Ner. Něco jiného jest sám uměti, něco jiného vyučovati. Havl. I v hlavě Hrabcově vířily myšlénky o těchto věcech, jen že byly jiného rázu. Herb. V každém okně na skle křišťálovém byla panna vyobrazená, v každém okně jiná a v jiném obleku. Erb. Však já jsem podleh’ časů změně, jsem jiný teď. Vrch. Co byl z nenadání spatřil ji [Dorotku], byl celý jiný. Svět. Povídal mně, že je pan farář na něj zcela jiný, že byl teď tak vlídný. Jir. Počal pohlížeti naň jinýma očima jinak jej posuzovati. Šrám. Ona je v jiném stavu těhotná. K. Čap. Dědeček načíná zas z jiného soudku jiný hovor. Baar. Byl by rád už z jiného začal začal mluviti o jiné věci. Jir. Když juž nedáš za jiné a opouštíš cestu, kterou jsi měl kráčet, věnuj se raději našemu obchodu nechceš se zachovati jinak. Staš. Řekl lékař své ženě, že nedá za jinou a že nepopustí, dokud se Jan nestane umělcem. Vanč. Zpívati, hvízdati jinou, přijíti s jinou a p. jinak si vésti, mluviti a p. Počkej, dědku, však ty budeš jinou zpívat. Hál. Měl jste ho vidět, jaký to byl rváč, a hvízdal byste jinou. Vrba. Na místě jiném pan doktor hude jinou mluví jinak. Kos. Začal chytrák jinou. Kapp. Myslil jsem, že odjedu odsud s jinou s jiným pořízením. Šim. Vy si to rozmyslíte a přijdete s jinou budete si počínati jinak. Hál. Dokud jste se nemoh ženit, neříkala jsem ničeho, teď ale máte zvýšenou gaži a to je jiná situace je jiná. Ner. D Expr. lepší. Náš velebníček, ten má jiný rozum, nevyhodí poslední groš — jako jemnostpán za samé knihy a noviny. Baar. Nebojím se sedláků, jiných přece jonáků! Rub. [Učitelský:] Před kým se ohýbám, před jakými strejci! No ale, co dělat, jaká pomoc, a těším se v duchu, že jsem přece něco jiného. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 828 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 828