• kéž, zast. kýž, sp. uvádějící hlavní věty přací. Kéž jsi se zalklo už, proklaté cikáně! Ner. Bože, bože, kýž je den! Leg. Kéž se na mne aspoň jednou skoupé štěstí usměje! Čech. Ó, kéž mi přáno, jen tebe zočit! Rais. Kéž bych bratra, kéž bych otce měla! Bozd. Kýž bychom mohli se tam podívat. Něm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 171 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 171