• kal, -u m. nečistá řídká hmota, bahno, bláto. Miliony much, jež se toho horkého času vylíhly z kalu a neřádu. Jir. Nikde chodníků, ale všude rýhy plné stojatého kalu. Jir. Pomrvila [rozvodněná Otava] louky, zanechala po křoviskách kal, písek a bláto. Baar. Leželo [dítě] po celý den v kolébce v kalu a špíně ve výkalech. Čes. pol. Přen. o nečistých, ošklivých zjevech života. Člověk, který vybřednuv z kalu života lehkomyslného, poctivě se snažil, by bludy svoje napravil. Svět. [Němcová] vyhýbala se, tvoříc ten obraz [Babičku]‚ rmutu a kalu života. Jir. Nejvíc řádily ovšem anonymní dopisy plné potupy, nadávek a nejnižšího kalu. Herb. Dlažba ulic a pokoutní brlohy vychrlily sem svůj kal společenskou spodinu. Hlad. Loviti v kalu využívati zmatených, mravně porušených poměrů. [Reakce ničila svobodu,] aby tak hodné zmatky nastaly, ve kterých by se dalo v kalu něčeho uloviti. Havl. D Tech. odpadkové vody obsahující množství pevných součástí. Hosp. kal pšeničný, rýžový směs odpadků při výrobě škrobu. Kal ovesný směs odpadků při výrobě ovesné rýže. Kal saturační odpadek při výrobě cukru z řepy cukrové, vápenaté hnojivo. D usazenina, ssedlina. Arabové pijí kávu neprocezenou, i s kalem. Ner. Neuvědomělé poznatky usazují se jako hořký kal na dně duše. Mach. Tech. usazenina z odpadkových vod. Kal kanalisační, cukrovarský, pivovarský, škrobový a j. Kal kotelní usozenina z vody v kotli. Horn. jemnozrnné částečky uhlí n. rud v odkalištích. D louže, kaluž, kaliště, bahnité místo. [Při hře na vodníka] naznačí se na zemi kolo, kteréž [děti] rybníkem aneb kalem nazývají. Něm. Na nedlážděném dvoře strmělo mrviště vysoké jako věž a vedle se černal kal rozsáhlý jako jezero. Svět. Před chaloupkou rozkládal se veliký kal, zarostlý mátami, ostřicemi a šťovíkem. Nov. Mysl. bahnité místo, kde se válí a brodí černá n. vysoká zvěř, kaliště, temeniště. D Kniž., bás. zakalení, zamlžení. Pevné tvary rozplývaly se před ní v zelenavý kal. V. Mrš. V jistém vždy Slunce období se širším cloní kalem. Ner. Zdálo se jí v mlhách, jakoby se to z kalu mlžného rána vynořovala jeho [Antošova] postava. A. Mrš. Tech. kal oceli zakalení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 415 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 415