• kalich, -a (řidč. -u) m. bohoslužebná nádoba na víno při večeři Páně, při mši. [Kněz] při pozdvihování tělo Páně i kalich zdvihal tak vysoko, jak jen ruce stačily. Rais. Svíčky na oltáři už plály a kněz s kalichem, zakrytým brokátovou rouškou, se zjevil: začala mše. Zey. S domů evandělických děsivě vlály červené praporce s černými kalichy uprostřed. Herb. D kališnické vyznání, církev podobojí. V době husitské hlásilo se zdejší [bělohradské] okolí ke kalichu. Rais. V zemi kalichu. Ner. Vždy ještě vyrůstaly v zemi kalicha karakterové, kteří burcovali svědomí národa k ostražitosti. Herb. D Bás. číše, pohár. Jak perly v kalichu temného vína kmitají hvězdy a zírají v dol. Krás. Přen. ve spojeních kalich utrpení, bolesti, života a p. Modlil jsi se [Ježíši] na hoře Olivetské: Pane, odejmi ode mne tento kalich. Hol. Zoufalství ženy, v jejíž kalich utrpení dolita byla poslední krůpěj. Herrm. Nevědělať ubohá [královna], jak trpký kalich jí ty vlastní sestry připravily Něm. [Žena] kalich životní hořkosti vypila až na dno. Ner. S tebou [milá] jsem vypil lásky zlatistý kalich. Vrch. [Kluci] jediní pili z kalicha všech rozkoší až do dna. A. Mrš. Kalich radostí byl vypit a trpký pelyněk žalu a běd byl nyní jediným jeho podílem. Zey. Vypij štěstí kalich. Kam. D Bot. vnější obal květní, zpravidla zelený. Neodb. o celém květu. [Svlačec] bílé kalichy vzhůru k nebi vypíná. Něm. Jednoho jitra červený z lodyhy vyrazil kalich, červený květ. Bezr. Před terassou houpaly se na vysokých stonkách krvavé kalichy tulipánů. R. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 458 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 458