• kamenný adj. z kamene n. kamenem vytvořený. Kamenná zeď, stavba, hráz, přehrážka, zárubeň; kamenné zábradlí, kamenné schody. Stál jako kamenná socha. Třeb. Za branou čekali na mne v kamenných lomech hoši. Ner. Šel Mosteckou ulicí ke Kamennému mostu Karlovu mostu v Praze. Hál. [Vladyka] stál jako kamenný. Jir. Geol. kamenné moře balvanitá ssuť vzniklá rozpadem hornin. Archeol. kamenná doba první epocha ve vývoji lidské kultury a civilisace. Kamenný stůl obětní n. náhrobní kámen starokeltský, dolmen. Geogr. (v některých místních jménech) Kamenný Újezd, Kamenné Sedliště a p. D kameninový. Barča kropila podlahu z kamenného hrnečku. Svob. Plechový tác se starodávní konvičkou kamennou, v níž byla káva. Něm. Bavlnka, pokuřuje spokojeně z krátké kamenné dýmky, stáhnul Sefce šátek s hlavy. Mrš. D kameni podobný tvrdostí, tíží n. vzhledem. Horko, provívané suchými větříky, vysušuje kamenný slín ztvrdlý na kámen. A. Mrš. Vojta, pod jehož kamennou pěstí drtilo a třáslo se všechno, cokoliv uchytil do ruky, plakal jako děťátko. V. Mrš. Synkovi obětovali [rodiče] všecko, i ty kamenné mozoly na dlaních. Rais. Napjal kamenné svoje svaly. Mrš. Jal se přecházeti po pokoji. Tíha jakás kamenná ležela mu na myšlénkách. Svob. Geol. kamenné uhlí souhrnné označení černých druhů fossilního uhlí. Min. kamenná sůl sůl kuchyňská, chlorid sodný. Bot. kamenné buňky skleronchymatické ztloustlé buňky, hl. v kůře rostlin dvouděložných. Typ. kamenné písmo druh písma. Horn. kamenný prášek jemně rozemletý lupek, zabezpečující proti výbuchu uhelného prachu a plynů. Zahr. kamenné ořechy odrůda vlašských ořechů s tvrdou skořápkou. D nepohnutý, nehybný, ztrnulý. Kamenný výraz obličeje. Maj. Kamenná tvář „baby s kozou“ na chvíli změkla. Hol. U hrobu stál [Hrabec] kamenný, nic neviděl a neslyšel. Herb. Hleděl tiše kamenným zrakem na nádvoří. Nor. D pevně stanovený, neproměnný. Já neznám kamenná pravidla vaše, já půjdu s Marunou! Choch. [V Uhrách] je ve všem ode dávna kamenný konstituční zvyk, lidu již vrozený. Ner. D úplně bez citového zaujetí, povahou chladný, lhostejný, odmítavý. Byl bych radou, aby se vůbec neženil, leda že by si vzal úplně bezduchou, flegmatickou nebo kamennou pannu. Klost. Pan Schlegl neodpověděl, s kamennou lhostejností hleděl před sebe. Ner. Hrabě se opět zachvěl. Jeho kamenná chladnosť byla ta tam. Pfleg. Expeditor s kamennou larvou místo obličeje točí se za pultem. Podl. Již si služky pošeptávaly, že ten mládenec není vlastně žádný „kamenný mládenec“, a že prý miluje svoji sousedku. Stroup. D zatvrzelý, neústupný, umíněný, tvrdohlavý. Však já ti tu kamennou palici napravím. Tyl. Zahuboval si na děkana, kterak je mu protivno jeho kamenné staročešství. Štech. Věz, že svou vinu zveličuji kamennou zatvrzelostí. Vlč. D necitelný, ukrutný. Zeman má kamenné srdce v těle a s poddanými nakládá jako s otroky. Šmil. Hodil jsem po její lásce, po jejím srdci několik zlých, kamenných slov. Šim.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 734 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 734