• kanál, -u m. podzemní zděná stoka k odvádění splašků a jiných nečistot. Ulice všude kostrbaté, neschůdné, zvláště zimního času, poněvadž nebylo kanálů. Jir. Přen. o něčem nečistém n. mravně závadném. To je taková vzorná ženská a já jí její děti zavleču do takového kanálu putyky nejhoršího druhu. Kronb. Čtyři plné sloupce [v novinách] a každé slovo nadávka a každá věta celý kanál! Ner. Nadávka. [Inspektor k vězňovi:] No, abys nebyl moc fajnovej, ty kanále. Přít. Tech. kanál kouřový k odvádění kouře do komína kouřovod. Kanál ventilační. Kanál k uložení potrubí n. vedení. Kanál tunelový k odvádění vody z tunelu. Stroj. dutina, obyč. válcová, sloužící k spojování dvou od sebe oddělených prostorů, obyč. kanálek. Aerodynamický kanál zařízení pro vyšetřování fysikálních zjevů při létání, aerodynamický tunel. Anat. páteřní kanál. Hud. vzduchovod u varhan. D umělý nekrytý vodní tok, průplav. V Holandsku jsou větrné mlýny a kanály. K. Čap. Stav. kanál plavební průplav. Zavodňovací a odvodňovací kanály. Zem. Schwarzenberský kanál Schwarzenberská stoka. Astron. kanály na Martu tmavé příčné čáry viditelné na povrchu Martu. D v názvech některých mořských průlivů. Vysoké domy podél kanálů [v Benátkách] sesilují zvuky hlasu. Květy. Shlížel se palác [v Benátkách] ve vodách velkého kanálu. Heyd. Zem. Kanál název průlivu La Manche mezi Francií a Anglií.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 265 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 265