• karta, -y f. (dial. též kart, -u m.) list karetní hry. Leží [peníze] nyní na stole mezi hromádkami rozdaných karet. V. Mrš. Pleskání karet. Jir. Hoši začali hrát v karty. Něm. Stará Klaudka mně a Regině Rejčkovic vykládala karty. Win. Komu karty v ruce šustí, toho Pán Bůh neopustí. Pořek. Karty též karetní hra. Večer hráli karty, hned po kartách usínali. Til. Chytal se karet a hospod karbanu. Šmil. Scházeli se častěji, aby si karty hodili. Prav. Karty francouzské, italské, německé, piketové, tarokové a j. Měl [vestu] jen na dva háčky zapiatou, aby bylo vidět bílou košili, vyhladěnou co kart. Něm. Šata i čepec sou naškrobeny jako kart. Nov. Pan berní vyhrál na kartu v celku mizernou. Her. Dosud mu karta padala, ale až se obrátí, co potom? štěstí mu přálo. Hol. Ustál. spojení. Josef, jako by s Baruškou zrovna si hráli do karet, odešel ze světnice jako by si pomáhali. Hál. Sází pořád na poslední kartu hazardně si počíná. Hlad. S Gustavem Adolfem bojovati [Valdštejn] musil, leč by byl chtěl ihned vsaditi vše na jednu kartu a postaviti se v čele armády proti císaři svésti rozhodný boj. Pek. Po těchto nezdařených pokusech obrátila se karta ve prospěch básníka změnila se situace. Vrch. Nejsem slepý, dobře jsem ti viděl do karet prohlédl jsem tvé úmysly. Hol. Jest nutno, aby mezi námi došlo k otevřenému a zlému boji, ke hře s odkrytými kartami. Dur. Líbí se mi to [generálův výrok] svou upřímností. Aspoň neschovává karty nic nezatajuje. Šal. Následující představení zkazili [ochotníci] mu zas. Kancelista tedy složil karty a poděkoval se vzdal se práce, resignoval. Štech. Má [režisér] v rukou kartu, kterou může přebít všechny filmové teoretiky světa: pracuje na filmu francouzské revoluce důvod, argument. Přít. „Neříkám přece, že jdu na námluvy.“ Tím vyhodil těžkou kartu, aniž o tom věděl řekl pádný důvod. Dur. Toť je věru komedie — ten [Napoleon] těm pánům diplomatům rázem karty pomíchal zhatil plány. Jir. Theorie budou záhy zkonstituovány — — Domečky z karet budou postaveny. Dyk. D list papíru k rozmanitým účelům. Zast. lístek s písemným oznámením (obyč. korespondenční n. pohlední). Přišel sluha a dodal mu kartu, že ho paní Čížková zve. Hál. Zast. jízdní lístek, jízdenka, vstupenka. Poslal jí [Amerikán lze] kartu na cestu. Čap. Ch. Vymohl nám včera kartu do Kanalské zahrady. Jir. Mám koupit karty na zejtra [na akademii], přijedou sem z venkova. Ner. Arch. navštívenka. Kdybyste snad nebyl spokojen — zde má karta — snad víte, co můžete činit. Čech. Visitní karta, a třeba si byla napsaná na trefové dvojce aneb na bubnovém esu, ale přece byla věc svatosvatá. Havl. Obch. lístek v kartotéce. Pošt. soupis zásilek, které se vypravují najednou z jedné služebny do druhé; doručovací karta seznam zásilek, jež dostane doručovatel, aby je doručil. Žel. úplný opis nákladního listu na listinu určenou pro úřad. Tkalc. lepenka s otvory podle počtu útků. D Lid. živnostenský list, živnostenské oprávnění. Udával [konkurent], že Tonka nemá kartu živnostní. Her. [Švadlena] nevěděla kudy kam, na kartu neměla, šila tedy pro lidi bez karty. V. Mrš. Nač já platím kartu, když druhý mi smí veřejně hosti před očima odvádět! Klost. D Arch. mapa. Pohled na kartu byl [pro velitele] důležitější než pohled na vyvrácené stromy a závěje sněhu. Dur. Sedláci stojí u stolu advokátova, na jehož stole jest rozestřena karta jejich polností. Květy.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 530 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 530