• katalog, -u m. seznam, soupis osob n. předmětů tvořících nějaký celek. Katalog knihovny (lístkový, věcný, heslový, přírůstkový). Katalog rukopisů knihovny musejní. Katalog musea, výstavy přehled vystavovaných předmětů. Tak sobě pořídil [Palacký] ohromný lístkový katalog, abecedně srovnaný, topograficko-genealogický. Kal. Škol. třídní katalog seznam žáků navštěvujících třídu se záznamem jejich prospěchu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 157 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 157