• kategorie, -e f. obecné pojmové určení skutečnosti, jejích vlastností i vztahů. Neodb. druh, třída, skupina věcí i lidí vyznačujících se nějakou společnou vlastností. V romantické literatuře je člověk buď krásný nebo odpuzující svou ošklivostí. V detektivkách není těchto kategorií. K. Čap. Ke dvěma již dotčeným kategoriem lidí, kteří těší se z povstání Polského, pojí se bázeň před rostoucí mocí Rusie. Pal. Byl to patrně nějaký pensista z nejnižší kategorie úřednické. Čap. Ch. Filos. kategorie, -ií f. pl. základní pojmy, do nichž možno zahrnouti vše, co jakýmkoli způsobem jest n. může býti. U Kanta formy rozumu, jež umožňují zkušenost a jimiž vytváříme soudy. Kategorie podstaty, velikosti, jakosti a j. Gram. základní pojmy mluvnické. Kategorie osoby, čísla, rodu, místa, času, způsobu, příčiny a j. Též jednotlivé druhy slovní (jména podstatná, slovesa atd.).
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 248 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 248