• kdesi (kniž. také kdes) adv. udávající neurčitě místo, které mluvčí nechce n. nemůže blíže jmenovati n. na němž blíže nezáleží. [Po nuceném prodeji zadlužených statků] hraběti zůstala Strážnice a ještě kdesi malý krajíc chleba někde, nezáleží příliš na tom, kde. Herb. „A já jsem kdesi slyšel, anebo četl, že učené ženy jsou desetkráte skeptičtější než učení mužové!“ Čap. Ch. [Všední člověk] vzpomíná jen, že slyšel vypravovat o lidech, kteří kdysi kdesi, za sedmi řekami a devíti horami žili. Šal. Líčila [kořenářka] dětem hrůzy, když se stěhuje Ribrcoul k své Kačence, tam kdesi na Kačenčiny hory, kde ona přebývá kamsi. Něm. Kdes od Prašné brány ozvala se poštovská trubka odkudsi. Jir. Ustál. spoj. Větroplach — tady dnes, zejtra kdes někde jinde Rais. Než se obleče, budu kdes kdo ví kde, daleko. Staš. Kdesi cosi všelicos, leccos. Dcera broukala a namítala kdesi cosi… Vrba. Pořád že jsme spolu chodili do školy a kdesi cosi. Rais. U muziky s Matýskem žádná holka k tanci jíti nechtěla, kdesi cosi, že prý není výrostný. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 126 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 126