• kdokoli(v), kdožkoli(v) (poněkud zast. kdokolivěk, kdožkolivěk, zast. kdo(ž)… koli) zájm. neurč. neurčitá, jakákoliv osoba. [Ze školky] dával sousedům omlády a štěpy, ať přišel kdokoliv. Herb. Ani slovy bych nedovedl sejmouti část tíhy s kohokoliv s nikoho. K. Čap. Zavazují se [páni] sobě vespolek ku pomoci proti všem, kdožby kohožkoli z nich mimo právo v zemi utisknouti chtěli. Pal. Stěny jeho příbytku tísnily jej více na zdraví než kohokoliv jiného. Šmil. [Básník chce se cítit bytostí zcela normální]‚ jako kdokolivěk z ulice. Kar. Kdo jsi ty koli, kam se ubíráš nyní pod večerem? Erb. Člověče! kdož jsi kolivěk —. Jir. D zájm. neurčité vztaž. Kdokoli přišel na štědrý den a Boží hod, jíst a pít dostal do sytosti. Něm. Kdožkoli Antoše Jírovce jednou spatřil, pamatoval si ho na věky. Svět. Voral, s kýmkoli teď mluvíval, o tom myslil, nepozoruje-li, co se v něm děje. Rais. Kdožkoliv se na ulicích potkávali, tiskli si radostně ruce. Tyl. D Pejor. leckdo, lecjaký člověk. [Třeba přísné a svědomité přehlídky]‚ aby prazbytečným uznáváním kohokoli nebyla vyvolána nedbalost, chybný náhled, zkázyplná prostřednost lecjakého chatrného spisovatele. Ner. Dnes ku zábavě kohokoli nesáhnu k péru — chci jen žít. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-41 z celkem 41 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-41 z celkem 41