• kdykoli(v) (poněk. zast. kdykolivěk, arch. kdy… koli) adv. vyjadřující neurčitou, libovolnou dobu, v kteroukoli, v libovolnou dobu. Ty máš právo přijít ke mně kdykoli. Něm. Chtěl jsem se s ním vyrovnati kdykoliv a kdekoliv. Třeb. Země oplývala víc než kdykoli dříve mlékem a strdím. Vrba. D sp. v kteroukoliv dobu. Pokaždé, kdykoli vrchnost přijela, scházelo se u ní mnoho hostí. Jir. Kdykolivěk přijdu do Staré Vsi, mohu s jistotou si vypočítati, že již první den se potkám se strýcem Kašubou. Herb. Arch. [Anýžka] mohla si k nim [rodičům] doskočit, kdy se jí koli zmane. Hol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 96 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 96