• klesati ned. zaujímati nižší polohu, skláněti se, padati. Ohromná, mírně klesající planina. Svob. Šel prudce klesající silnicí. Šrám. Slunce klesalo níž a níže. Slád. Nestačím dech tvůj a zvedání a klesání tvých prsou pozorovati. Dur. plášť a závoj jí klesá s ramen a s hlavy. Zey. Šumot na kolena klesajících mnichů a biskupů. Zey. Barometr silně klesá. K. Čap. D bezvládně padati. Nohy pod ním klesaly. V. Mrš. Víčka jí klesala mdlobou. V. Mrš. Klesá v nevýslovné rozkoši do jejího náručí. Čech. D Přen. Čím více klesal den, tím úsilovněji dostupovalo na ni vědomí vší té mrzkosti osudu. Herrm. Já klesám v hrob umírám. Zey. Hrdina, utrpěv sám poražení, klesá v bezvědomí. Thom. Méně významné jsou veselohry [J. J. Kolára], klesající nejednou k fraškovitosti. Arne N. D zmenšovati se, pozbývati ceny, síly, významu. Temperatura klesá. V. Šaf. Mzda poslední léta pořád klesá. Jir. Veliké klesání obilních cen. Rez. Peníze papírové velice klesaly pozbývaly ceny. Herb. „Ty, Polano,“ bručí Hordubal a srdce mu klesá stává se malomyslným. K. Čap. Cítila, že třeba silnou, odhodlanou býti a na mysli neklesati nepozbývati odvahy. Zey. Do nové všecko se hrnulo — a „stará“ hospoda klesala. Baar. Jeho [českého státu] moc a význam klesaly. Jir. Mat. klesající funkce (op. stoupající) která klesá, roste-li nezávisle proměnná. Klesající křivka. D upadati mravně. Hloub jsem klesal rok co rok a nemohl se z kalu vznésti. Jan.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 974 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 974