• klesnouti dok. (příč. min. č. klesl) zaujmouti nižší polohu, skloniti se, padnouti. Již dávno kleslo slunce za hory. Jan. Caterina klesla na kolena. Zey. Rtuť klesla k osmému stupni mrazu. A. Mrš. D bezvládně padnouti. Musel se opřít, aby neklesl. K. Čap. Ruce jí klesly v klín. Zey. Pod Matějem klesly nohy. Prav. D padnouti, upadnouti. Přen. Otec můj se stranil lidí a klesl do hrobu předčasného. Svět. Doufalo se, že s vítězným vůdcem klesne v hrob i věc jím hájená. Pek. D zmenšiti se, pozbýti ceny, síly, významu. Teplota klesne pod stupeň zápalné teploty. V. Šaf. Papíry a reality klesnou v ceně. Čap. Cenné papíry klesly. Zey. Její kurs u vojska klesl, možno-li pod nulu. Dur. Smrtí Žižkovou klesla síla husitství. Pal. Přes můj odpor mne vyvedli na ulici, kde mi kleslo srdce stal jsem se malomyslným. K. Čap. Když jeho postavu spatřila, klesla opět její zmužilost. Svět. Imperium kleslo. Mach. Pro spásu Evropy, Vídeň nesmí klesnouti, by stala se městem provincialním. Pal. D zhoršiti se, upadnouti mravně. Marnotratný syn klesl hluboko.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1295 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1295