• kmen, -e i -u m. hlavní nadzemní část dřevin, zvl. stromů, peň. Kmen kvetoucí jabloně. Něm. Děvčátko zastavilo se u kmene staré lípy. Jir. Převzal celý kus lesa. Musel kmeny voziti k řece, po níž je dále plavil klády. Prav. Les. kmen loupaný, kmen na prkna, kmen pramenový vorová kláda. Vin. matečný kmen [révy]. D Řidč. silná větev stromu. Laca posadil se na nejvyšší kmen [hrušně] směle jako vrabec. Preis. Že se mnoholetá jíva nízko v pevné kmeny rozpínala, bylo by se mu [zoufalci chystajícímu se k oběšení] snad dost snadno podařilo, nahoru se vyhoupnout. Tyl. D název rozličně velkých skupin lidstva dělených podle příbuznosti: větší celek nežli rod, část národa. Staré vnitroafrické kmeny černošské. K. Čap. Spojiti rozdrobené až posud národy a kmeny jihoslovanské. Havl. Pod nebesy, jež nesou čtyři nejstarší zástupci kmenů Israelských, kráčí Bar Kochba. Vrch. D národ. Národní duch vdechnul nový život v jarý kmen českoslovanský. Sab. Vyniká národ náš i nad jiné slovanské kmeny důvtipem. Pal. Věrný syn kmene israelského. Mácha. D skupina několika příbuzných národů. Jsem dcera českého národa, ten patří ku kmenu slovanskému. Prav. Lidstvo rozpadává se v plemena, tato v čeledi a kmeny, kmenové zas v jednotlivé národy. Čel. Paměti země české začínají se od zpráv o lesu Hercynském a starých jeho obyvatelích kmene celtického a německého. Tomek. D rod. Byl [Václav III.] posledním králem a vládcem nad českou zemí z kmene Přemyslova. Mácha. Kmen mohutných někdy Vítkovcův dělil se za věku tohoto již na několikero větví. Pal. Vždyť je také z kmene Vršovců. Mik. D oddělení při klasifikaci živočichů a rostlin. Biol. soubor jedinců v jistých mezích proměnlivých, ale stejných podle vlohové konstituce, linie. Zool. a bot. skupina příbuzných tříd. Mysl. a hosp. chovný kmen základní rod chovu. D Gram. část slova, která zbývá po oddělení ohýbacích přípon. D základ, podstatná část, jádro něčeho. Kmen její [společnosti] zůstával týž, přizvaní však se často střídali. Herrm. Vy máte [kníže] svůj kmen úředníků a služebníků, někteří co pamět lidská sahá už vašemu rodu slouží. Baar. [Časopisy] měly pevný kmen svých odběratelů. Vrba. Tech. kmen sklářský směs cihlářských surovin v práškovitém stavu. Kmen likérový směs lihu, cukru a vody, likérová základna.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 695 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 695