• kniha, -y f. (gen. pl. knih, zast. kněh) silnější svazek listů, obyč. papírových. Dívka vzala do ruky knihu. Třeb. Na stole leželo několik kněh, dosti hrubě vázaných. Jir. Kniha papíru složka o 24 arších papíru psacího n. o 25 arších papíru tiskacího. Památní n. pamětní kniha obsahující podpisy a projevy návštěvníků některých míst n. osob. Navštěvovatelé hradu zapsali do památní knihy na věčnou památku jména svá. Ner. Modlicí, modlitební knihy. Seděla Bětuška u okna a čtla v modlicích knihách. Šmil. Dají si je [děvčata kytičky] uschnout, pak si je uloží do knih modlitebních. Prav. Černá kniha se jmény nedbalých dlužníků n. žáků. Zlatá kniha se jmény nejlepších žáků. Obch. vésti knihy, vedení knih. Knihy obchodní (kniha pokladní, hlavní, úvěrní a p.). Kniha šeková blok perforovaných šeků. Úř. úřední knihy, služební knihy. Knihy pozemkové, gruntovní úřední soupis nemovitého majetku. Dal svoje peníze vtělit do knih. Rais. Netrpím v knihách dluhů na statku. Sab. Již dříve [lesa] užívali, pouze do knih jim nebyl vtělen. Vrba. Škol. třídní kniha (na střed. škole) kniha, do níž se zapisují jednotlivé hodiny vyučovací; (na obecné škole) kniha, do níž se zapisuje přehled učiva probraného za každý týden. Polit. bílá, žlutá, červená kniha diplomatická publikace ministerstva věcí zahraničních. Hist. kniha smolná n. černá středověká kniha zápisů u městských soudů obsahující výpovědi mučených osob. D spis v knize obsažený. Věnuji knihu tuto [Do třetího i čtvrtého pokolení] příteli svému. Herb. [Balet] vzbudil takový obdiv, že o něm vycházely celé knihy. Ner. Člověk v loži se nejraději dobrou knihou baví. Ner. Knihy, které ve dne v noci hltal, nahrazovaly mu pohádky staré Běty. Zey. Sedával doma v knihách a po obědě zase až do večera stále četl. Herb. Vyhledal si tichý kout a zabral se do knihy do čtení. Šmil. Umí to jako z knihy dobře. Šmil. [Mladík] mluvil jako kniha plynně, učeně. Klost. Až budete chodit do školy a knihám rozuměti budete, pak se o zvířátkách mnoho dovíte. Něm. Jemnostpán byl zahrabán do knihy spisoval. Baar. Nebývali tehdáž sedláři v knihách a písmě ještě honění. Svět. V sousedství [se] divili, jak takový mladík, jenž vlastně se jen knihou a mečem oháněl, věcem hospodářským tak dobře rozumí zabýval se studiemi. Jir. D část spisu, jeho díl, oddělení, svazek. Tím rozpadlo se dílo [Děje města Prahy] na šest knih. Tomek. Patero knih Mojžíšových. Kniha Ruth, Soudců, Královská, Přísloví části bible. D Přen. Tam s duší přírody maličké dušičky slučte, z té boží knihy bez konce konečným pravdám se učte! Heyd. Do knihy dějin písmem krvavým sami se zapsali [Nero a Trajanus]. Ehrenb. V osudu-li knize psáno, že zhynouti nám [Čechům] přece — nuže, buď! Heyd. Kniha jejího života jest dokonána zemřela. Rais. Ve knize upomínek list to [den prožitý s dívkou] zlatý! Svob. Jírovcová byla živá kniha dávných proroctví. Jir. Zool. jeden (třetí) ze žaludků přežvýkavců. Kráva i vůl knihy mají, a předc čísti neumějí. Pořek.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 940 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 940