• koš, -e m. nářadí spletené z proutí, podobné kulaté n. čtyřhranné nádobě, otevřené nebo víkem opatřené, k přenášení n. přechovávání rozmanitých věcí. Dvě ženy nesly koš s ovocem. Zey. Ještě zanesla kravám koš trávy. Rais. Na síni stály už pytle plné mouky, koš vajec, koš s kuřaty. Jir. Kdo na to neměl, stlal svému nemluvněti do prádelního koše. Maj. Bramborový koš na brambory. Roztrhl [telegram] na kousky, jež hodil do koše. Rais. Přen. Přinášel jí [farář babičce] klepů celé koše mnoho. Šmil. Ustál. sp. Házels mne s hejsky do jednoho koše pokládal jsi mě za rovného hejskům. Jir. Byla [Justyna] jako voda v koši, hned zase u stehlíka pohyblivá. Jir. Dáti komu koš, košem odmítnouti něčí nabídku. O důstojnickém plese dala mu notářova Tyny před první čtverylkou koš a tančila s krásným pobočníkem. Kosm. Koflíku se chopila slečna a paní Kondelíková s jemnou výčitkou pronesla, když dal [Vejvara] košem jí, že snad nedá Pepičce. Herrm. Hosp. koš rojový do někož se střásá včelí roj; koš včelařský vedle klátu nejstarší včelí příbytek ze slámy n. proutí, košnice. Hist. koš hradební vysoký koš z proutí naplněný pískem, jehož se dříve užívalo v opevnění. D z proutí upletená vrchní část vozu, košatina. Řebřiny [vozu] byly brzy hotovy. Koš do nich je také příliš nenamáhal. Prav. D koši podobné nářadí z jiné látky než z proutí. Tam pěkně řezaná schránka na knihy, vedle na stěně vyšívaný koš. Jir. Šest viselo hlav v koších železných. Vrch. Stav. koš koksový na vysoušení staveb. Let. koš balonový pro posádku a výstroj. D co se tvarem n. vzhledem koši podobá. Bylo vidět skupinku štíhlých komínů a za nimi zelené koše stromů koruny. Maj. Před oknem koš plané hrušky šuměl. Zey. V koších stromů vztekali se vrabci. Zahr. koš k ochraně stromu válcová hradba z trní, tyček n. pletiva kolem stromu proti poškození kmene. Mlyn. nádrž na obilí nad mlýnským kamenem, násypnice. Ryb. brlení kolem čepu výpusti u rybníka, kaberna, klec, zahrádka. Mysl. jestřábí koš zařízení na chytání dravých ptáků. Hasič. nádoba z konopného tkaniva napojeného fermeží n. z pozinkovaného plechu k podávání vody. Námoř. plošina půlkruhovitého n. srpovitého tvaru se zábradlím upevněná vysoko na stožáru. Voj. koš u šavle n. meče na jilci ochrana ruky z železných oblouků a příček n. z prolamovaného plechu. Stav. betonovací koš složený ze dvou korečků spojených stěžejkou k betonování pod vodou. Tech. koš násypný na uhlí a p.; koš zavážkový na zavážku do vysokých pecí; koš rýpací koreček. Koš ssací cedník na konci potrubí zamezující vnikání cizích těles do potrubí. Anat. zast. hrudní koš hrudník. Zool. koš Venušin křemičitá houba Euplectella.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 598 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 598