• kolébka, kolíbka, -y f. dětské lůžko s kolébadly: dětské lůžko závěsné, v kterém lze houpati. První rok svého života leželi [hoši] ještě v selské kolébce s měkkými peřinami. A. Mrš. Nejmenší [dítě] ještě v peřince leželo na kolíbce. Jir. Čtenář rád čítá, co souvisí s nějakou tradicí, která nás provází od kolébky do hrobu. Herrm. D (jen kolébka) místo narození, rodiště, vlast, místo vzniku, původ, počátek. Ten starý zámek, to moje kolébka! Zey. Opustilo [ptactvo] kolébku svou, opustilo obydlí rodné. Thom. Jest Litva rodu mého kolébkou. Zey. Tam stála sosna řeky nad kolébkou. Vrch. Aleš nestál u kolébky národní české písně. Herrm. Je zvláště zajímavé státi u kolébky nové literatury cizí. Vrch. Otázka ženská je ještě v kolébce v počátcích. Ner. Lehčí konversační tón u nás v kolébce leží. Lum. Mihly se před okem mým osudy národa od kolébky jeho až po dnešní den. Jan. D Ryb. zařízení k výchově pstruhového plůdku. Bot. dutinka, v níž se larva zapupí. D nástroj kolébce podobný. Pijáková kolíbka k vysoušení právě napsaného písma. Přít. Lesklá ocílka házela se mu po boku a v náručí si nesl ocelovou kolíbku a nože kolébací nůž. Baar. Voj. horní část lafety, v které jest vedena hlaveň děla při zpětném pohybu. Tech. součást podvozku. Kožel. ruční nástroj na změkčování usně. D stružka. Na cestách vedoucích po stráních děláme v určitých vzdálenostech mělké stružky (svodnice, kolébky). A. Břez. [Na paloučku] prý bude svedena bitva tak hrozná, že poteče krev „kolébkami“. Jir. D Dial. hrst posečeného obilí. Modravé kotouče dýmu letěly za mez, nad „kolébky“ posečeného obilí. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 497 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 497