• kolem, kniž. bás. kol adv. v kruhu, do kruhu, okolo, dokola, na všechny strany, se všech stran. Nevlídně se [slečna Viki] dívala kolem. Šim. Mrtvo a ticho bylo kolem. Jir. Ticho slavné kol, ptáčkové usnuli. Jir. Krajina, která se tu kolem rozprostírá, je nerovná. Herb. Kol pole jsou, za nimi na stráň stoupá les. Rok. Kolem a kolem bylo hluboké ticho. Zey. Večerní ticho objalo krajinu kol a kol. Šmil. Viděl jsem to pusto kolem kol. Podl. Na pravo les, na levo les, kolem dokola samý les. Čech. Klid dojímavý kol dokola leží. Svob. Na dveřích přibity byly kolem dokola pletence slámy. Šim. Naše dědinečka tichá jako pěna, kolem do kolečka nebem ohražena. Heyd. To místo je kol a kolem hustě zarostlé křovinami. Mácha. Země dokola kolem se točí už pomaleji. K. Čap. Stal se tam rybník, který hodinu kolem měl. Něm. O svatební hostině přináší družba k posledu malou kolébku, která jde kolem po stole. Jir. Pohár kol se podával. Vrch. Třikrát kolem jak střela [lesní panna] v běhu koně objela. Čel. Alois! — malý karty! Pan doktor je tuhle s námi — pan Šulc — co? dvakrát kolem — nu? šest her při třech hráčích. Štech. Hlava mu šla kolem točila se. Čech. I mně jde hlava kol juž fraškou touto! Vrch. Lotinka byla bez vlády, svět šel s ní samým štěstím kolem. Šmil. Lidem šel rozum kolem ztráceli rozvahu. Šmil. D souhrnně, celkem, přibližně. Však když to člověk kolem rozváží — nač brát si na krk starost zbytečnou? Hál. Vezme-li se to kolem a kolem, věc je v nejlepším pořádku. Čap. Ch. Vezmu-li to kol a kol, je autor Boha soucitnější? Dyk. Kolem dokola vzato, myslíš? Hedvika má v oku ženicha bohatšího. Šmil. Vímť já, když to vezmem kol a kolem, že i žen i bas je potřeba. Bes. Mluvilo se „kolem do kola“, jak pan Melichar říkával o rozličných věcech. Herrm. D mimo, podél. Dva lokajové kolem přeběhli ze druhého nádvoří. Jir. Slečna zahradníkova jde kolem po ulici. R. Svob. Cikáni jeli kol a hráli. Heyd. Snad čas, jenž honem kvapným kol se žene, se zastaví. Vrch.
  • kolem, kniž. bás. kol předl. s gen. okolo, se všech stran, na všechny strany. Kristus a jeho učenníci sedli kolem stolu k hodu poslednímu. Zey. Kolem nedlážděného náměstí stály dřevěné domy. Jir. Měla na sobě šaty modré, kolem boku spjaté atlasovým pasem. V. Mrš. Sukně se spínadlem u krku a kovaným pasem kol beder slušely mladé dívce výborně. Jir. Kolem krku dáme pozlacený pás. Sab. Pálená kadeř vlní se kol čela. Mach. Posměšek pohrával mu kolem rtů. Šmil. Chtěla vzít jej [otce] kolem krku. V. Mrš. Kolem panice zvučela vítězná píseň. Jir. Točila se kol něho [syna] jako kvočna. Herb. Já zkoumal kolem sebe lidi. Mach. Juž ho má [žena muže] takhle kolem prstu ovládá ho. Rais. Měla [matka] jedinou Františku stále kolem sebe při sobě, blízko sebe. Šmil. D vyjadřuje, že se děj slovesný týká něčeho poněkud vzdáleněji. Rozprávka točila se kolem Edáčka a nynějšího jeho postavení. Šim. Vlasatý genius; celý jeho zájem se točí kolem jeho slávy. Dyk. Vše se soustřeďuje kol slov básníkových. Čas. Intimní lyrika Nerudova točí se kol vztahů srdci jeho nejbližších. Vrch. Spekulace jejich [Eleatů] kroužila kolem přesného pojmu. Durd. V dotčené Obraně pan L. obšírně kolem věci mluví. Mas. D mimo, podél, vedle. Dojížděli [Kovář se Staňkovými] k bílému městu, stavěnému v jediné dlouhé ulici kolem silnice. R. Svob. Průvod ubíral se kolem okna. Čech. Jdou [muzikanti] kol rozkvetlého máku. Sova. Jedna [kategorie lidí] jde životem kol bídy, kterou nevidí, a hvízdá si písničku. Zey. Vousy jinovatky na vrbách a olších kolem potoka nerozpouštěly se úplně ani v poledne. Rais. Kmitl se kolem něho v pravo statek. Jir. Geom. překlopiti, otočiti kolem přímky. D vyjadřuje přibližnost času, míry, počtu. Kolem desáté jsem tady. Rais. Co den zřím dámu v černém šatu kol osmé jíti do kostela. Klášt. Lnu, jenž se zasívá kolem sv. Antonína, tolik už nevídati jako jindy. Jir. Pochází [překlad] z doby kol r. 1500. Pek. Byli [farář a kostelník] asi ve stejných letech, kolem padesátky. Herb. Byloť kolem 60 účastníků [shromáždění]. Goll. Kol tuctu koní silných. Krás.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 834 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 834