• koleno, -a n. 1. (gen. pl. kolenou, kolen, lok. pl. kolenou, kolenech) ohbí nohy, kloub mezi stehnem a bércem. Pod Karlou zatřásla se kolena. Maj. Šosy klátily se až ke kolenům. Rais. Stoje s koleny pokleslými, soukal si v rozčilení svou řídkou bradku. Jir. Kdybys mne na kolenou prosila, nevzal bych si tě klečíc. Ner. Na kolenou ji [matce] služ oddaně, pokorně. Zey. Až by továrna měsíc stála, byli by Roboti před námi na kolenou. K. Čap. Shrbený stařec v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena. Erb. „Jakpak se jmenuješ?“ ptal se Jaromil té největší [dívky]‚ ač mu sotva po kolena dosahovala. Něm. Moje dobrota nesahá dobrotě páně Koudelkově ani po kolena je mnohem menší. Vach. Našinec musí pamatovati na stará kolena Šmil. Sedlák si dá spíš koleno vrtat, než by vyklopil čtyrák. Hol. Dal by si [Rubeš] pro groš koleno vrtat. Hál. Přes koleno se nic lámati nedá násilím řešiti. Rais. Lid. Má hlavu jako koleno lysou, holou. Kuch. telecí koleno, vepřové koleno uzené, vařené, pečené. Přen. Ostatek [náměstí] byl dlážděn povědomými „koleny“, o něž posud i v Praze místy si otloukáme kuří oka kulatými kameny. Herrm. Fam. na kalhotách n. na punčochách místo u kolen. Zamazal [jsem] si kolena štruksek. Rais. Chlapec má prodřená kolena [na punčochách]. Us. D (gen. pl. jen kolen, lok. kolenech) ohbí roury a p. Mezi štítem a kolenem okapní roury ježilo se nepořádné hnízdo vrabčí. Baar. Tech. tvarový kus k spojování trub při změně směru. Ssací koleno zakřivená část ssací trouby vodní turbiny. Zem. koleno řeky ohyb.
  • koleno, -a n. 2. pokolení, generace. Podoba praotce vrací se v podobě pravnuka třeba až desátého kolena. Ner. Nyní je jediným dědicem můj bratranec z druhého kolena. Podl. V naší rodině není již v třetím koleně mužů. Herrm. Táž jídla se dědí od kolena do kolena. Něm. Z kolena na koleno [život] požehnaně přecházel. Šlej.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 784 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 784