• kolo, -a n. součást vozidla, stroje n. jiného zařízení, mající kruhovou podobu, točící se kolem svého středu a přenášející pohyb a práci. Čtyři kola nesla podlouhlý truhlík, jenž přímo na nápravách spočíval. Jir. V tom slyší vrzati kola, po silnici jel vůz. Prav. Autor objevil se na jevišti, přinášeli mu věnce jako kola velmi veliké. Zey. Cítil, že je zbytečný jako páté kolo u vozu. Baar. Tady je každej purkmistr desátý kolo u vozu úplně zbytečný n. bezvýznamný. Vrba. Obmezí se, uskrovní se, hledí na zadní kola na budoucnost. Čech. Je chyba, žes nepamatovala na zadní kola. Maria. Hospodský, nalejte, aby kola nevrzala aby se lehce besedovalo. Šmil. Kolo se dokola točí štěstí se střídá. Přísl. Byl jsem rád, že se má kola jen tak točí že aspoň živořím. Šmil. Čertovo kolo zábavní zařízení s velkým plochým kolem prudce se otáčejícím. Mlýnské, vodní kolo s lopatkami n. korečky, které uvádí proudící voda v otáčivý pohyb. Jmenuje se Drčna, proto že jí celý den huba jede jako mlejnské kolo. Něm. Vedle šumotu řeky zaslechneme místem skřipot kola, jež u ní vodu nabírá, vylévajíc ji na lučinu vedle zavodňovacího kola. Jir. Každý táhne vodu na své kolo. Přísl. Obracel vodu na své kolo obracel řeč, jak potřeboval. Hol. Větrné kolo větrník využívající k pohybu síly větru. Ozubené kolo přenášející zuby pohyb n. práci s jednoho hřídele na druhý. Přen. Budou roztočena aspoň ta kola našich podniků, která roztočiti máme v moci. Přít. Socialismus mocně popohnal kolo pokroku urychlil pokrok. Přít. Tech. kolo vozové, kočárové, železniční, kolo palečné palečník; kolo hnací, kolo třecí, cylindrické, šroubové a j. Fys. kolo na hřídeli, Segnerovo kolo přístroj demonstrující princip reakčních turbin. D velocipéd, bicykl. Poučovali Olgu o všech podrobnostech jízdy na kole. Svob. Motorové kolo bicykl s pomocným motórkem, řidč. motocykl. D někdejší mučidlo k lámání údů. V Bulharsku Turek drancuje, przní ženy a dcery, láme synům otce kolem. Ner. Na kolo se všemi pandity! Win. [Muži] patří všickni na kolo k ďasu, do pekel, za nic nestojí. Tyl. S tou novou frází jdi mi na kolo k šípku (při odmítání). Mah. D okrouhlý tvar n. vůbec věc okrouhlého tvaru, kruh. Déšť na ulicích v loužích dělá kola. Vrch. [Stezník] vede přímo k Ostrovu, kdežto silnice tvoří veliké ještě kolo kruhovitou zátočinu. Jir. [Halekání se rozléhalo] k lesům, nad nimiž se u velikém kole pnul skalnatý bor okruhu. Jir. Rudá kola dělala se mu [při rvačce] před očima. Baar. [Páv] dělal kola. To věští bouřku běhal do kruhu. Šmil. Tlupa lidí tvořila kolo vůkol dívčiny, která něco deklamovala. Ner. Sedláci zdvihli hlavy a obrátili se na půl kola ke dveřím. Herb. Obrátil tělo své o čtvrť kola, aby podívati se mohl na otce. Her. Nosívala širokou, na celé kolo zástěru s kapsami kolem celého těla. Něm. Zívla na celé kolo. Kronb. Zasměje se na celé kolo. Jes. Spustila pláč na celé kolo. Baar. „Ať vás čert všecky líbá,“ křičel na plné kolo. Win. Chytila se jednoho herce a žije s ním, oddána, jak říkáme, na půl kola na divoko, neoddána. Šmil. Na obchody Židů byla nalepena žlutá kola. Přít. Zbož. kolo drátu svazek do kruhu stočený. Kolo dříví, tabáku a p. Kolo dětská hračka v podobě dřevěného obruče, poháněná k běhu hůlkou. D kolový taneční rej, tanec dokola. Mladí manželé za výskotu, střelby a hlaholu začali kolo. Maj. [Bětka] šla z ruky do ruky, z kola do kola, po tři tance nemohl se k ní [Hrabec] dostati. Herb. Teď na jaře je Karel od rána do noci jako v kole má velmi pilno. Rais. „Ty máš stále flandu v kole, počkej na mne,“ zavolala na ni [pospíchající selku] Kliková máš spěch. Baar. Přen. Ve vášní divém kole točím se, jak lístek větrem. Vrch. Listí odívá se v nach i žluť, větry jsou v nejlepším kole. Šmil. Národop. kolo jihoslovanský rychlý lidový tanec rozličných tvarů. Kolo, kolo mlýnský dětská rytmická hra kolová se zpěvem. D společnost, kroužek (známých a přátel). Pan Prošek, vida se v kole milých přátel a rodiny, byl velice pohnut. Něm. Celé kolo střelců na ni [hraběnku] hledělo a volalo „bravo“. A. Mrš. Kolo moravských spisovatelů. D Sport. uzavřený okruh závodní dráhy. Projeti, proběhnouti první, druhé kolo. V boxu oddíl jednoho utkání. Rohovnický zápas na dvanáct kol. Ve sport. soutěži skupina zápasů. Vylučovací kolo zápasů. Předposlední kolo v soutěži. Závěrečné kolo a p. Těl. kružný pohyb kolem nářadí. Kolo snožmo, odbočmo, únožmo a p.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1876 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1876