• kolonie, -e f. území příslušníky některého národa osídlené mimo jeho vlastní hranice (obyč. za mořem), ale trvající ve svazku se zemí mateřskou, osada. Kamkoli Foeničané připluli, všude nových měst, osad čili kolonií zakládali. Tomek. Anglie bojovala na půdě irské a potom v koloniích. K. Čap. Vzdělanost Římanů, rozšířivši se na západ koloniemi římskými, podrobila si za nedlouho i mravy. Obzor. Trestanecká kolonie území v koloniích, kde jsou umístěni trestanci. D jinonárodní osídlení přistěhovalecké v území jistého národa, buď souvislé n. v diaspoře (ale obyč. se sdružující). Velmi četné jsou po celém Rusku roztroušené německé kolonie. Čel. Okolo Čejče založena jest od manžela Marie Terezie kolonie francouzská. Bran. Konečně se dostal [malíř] i do Paříže, kde mezi českou kolonií natropil mnoho veselých skutků. Svob. D prázdninová, feriální kolonie instituce hromadných výprav dětských na letní pobyt na venkov n. k moři, prázdninová osada. Slavnosti ve prospěch feriálních kolonií. Kronb. Letní sídla biskupova stanou se feriálními koloniemi chudých dětí. Mach. D skupina budov n. samostatná čtvrt osady nově stavěná k zvláštnímu společnému účelu. Cihláři se dali dohromady a že si vystavějí celou kolonii domků pod kopcem. Mah. Za mostem je kolonie cikánů, kteří mají chyše vystavěné jako ostatní sedláci. Něm. Evakuování [cholerou nemocných] za frontu do cholerové kolonie. Dur. Vznikla řada studentských kolejí a kolonií. Nor. Kolonie vilová, úřednická, dělnická, tovární, zahrádková, nouzová a j. D vůbec skupina lidí něčím odlišná od prostředí, v němž žije. V městečku žila malá kolonie umělců. R. Svob. Kolonii malířskou, která s nimi vyjela z Říma, našli jsme tu v plné práci. Mach. Hloub v levo [na hřbitově] dřímá celá kolonie hudební mnoho hudebníků. Ner. Několik mladých přátel stalo se vlastenci se mnou. Tak hnulo se to v té naší malé kolonii. Podl. D Zool. společnost jedinců zůstávajících pohromadě. Kolonie ptačí hromadný výskyt ptáků na jedné lokalitě. Bot. kolonie rostlinná skupina buněk, jež pospolitě žijí, zachovávajíce svou individualitu. Kolonie bakterií skupina bakterií, které vyrostly na živné půdě n. v živném roztoku. Geol. místní výskyt mladších usazenin mezi staršími.