• komentovati ned. i dok. psáti, napsati komentář k nějakému spisu, opatřiti poznámkami. Smith učinil pokus komentovati „korunovaného“ básníka Tennysona poznámkami biografickými a kritickými. Lum. Přeložil [Maeterlinck] a komentoval též středověkého mystika Ruysbroecka. Vrch. Komentovaná vydání klasiků. D vykládati, vysvětlovati cokoliv, zaujímati stanovisko k čemukoliv. Jeho úspěch v cizině byl u kavárenského stolku ironicky komentován. Hlad. Různé zprávy z novin byly shltnuty po cestě do práce a komentovány. Maj.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 75 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 75