• komora, -y f. vedlejší nevytápěná místnost ve stavení k uschování rozmanitých věcí n. ke spaní. Okno vedlo do komory, jež byla zároveň dřevnicí a skladištěm všeho harampátí. Šmil. Jen hleďte, ať se mrtvola záhy odnese do umrlčí komory. Něm. [Král:] Ba je tam [v mučírně] všecko k odklízení vzdoru; včas pečoval jsem černou o komoru! mučírnu. Heyd. Přen. Podnebí naší vlasti jest pro pěstování ovoce velmi příznivé a udělalo z ní ovocnou komoru Evropy zásobárnu, dodavatelku. Švec. D Fys. komora temná, dírková, Portova neprůhledná skřínka, jejíž jedna stěna je opatřena malým otvorem. Temná komora úplně tmavá místnost ku pracím fotografickým. Fotograf vyšel ze své temné komory, je s přípravou plotny hotov. Ner. Fotografická komora přístroj k fotografování, kamera. Komora stereoskopická skřínka k pozorování stereoskopických obrázků. Tech. u střelných zbraní část sloužící k pojetí náboje. Vyhodil z komory vystřelenou nábojnici. Vrba. Plavební komora zařízení, jímž plavidla překonávají spád vodního toku. Šoupátková komora součást šoupátka, v němž se pohybuje šoupátková deska. Plynová komora uzavřený prostor ke zkoušení účinků bojových plynů, ochranných masek a p. Chem., tech. uzavřený prostor, v kterém se provádí nějaká chemická reakce. Anat. dutina některých ústrojů. Mozkové komory. Oční komora. Srdeční komory. Mysl. srdce zvěře. Kulovnice cílí do srnčí komory. Kop. Mysl. místo v revíru, kde se zvěř nestřílí ani v honební sezoně. Bažantí komora zařízení k přezimování bažantů. Ryb. rybník, v němž přezimují ryby. D Polit. dvorská komora ústřední poradní dohlédací orgán panovníků habsburských. Komora knížecí n. královská pokladna, úřad vedoucí správu jmění knížat n. králů. Komora horní, dolní, lordů sněmovna, parlament. Prvé volby v republice do obou komor Národního shromáždění. Mach. Komora obchodní, živnostenská, lékařská, advokátní, inženýrská a p. samosprávná korporace k hájení stavovských zájmů. Práv. radní komora tříčlenný senát krajského soudu, který v trestních věcech má přikázán zejm. dohled nad přípravným vyšetřováním a vyšetřujícími soudci.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 925 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 925