• konati ned. dělati, činiti, prováděti. Konej, co musíš, rád. Něm. Služeb poddanských Chodové nekonali žádných. Jir. Bedlivě konala přípravy. Zey. Budeť nám dalekou cestu dnes konati. Čel. Konali jste svou povinnost řídíce se zákonem. Bozd. Turci konali veřejné modlitby za poděkování Allahovi. Hol. Pochybuji, že by kdy byla zkouška z českého jazyka konána s tak vážnou zevnitrností, jako tato [v Moskvě]. Havl. Konati schůze, přednášky, pokusy, měření a p.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 515 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 515