• konkurent, -a m. osoba, která v obchodě soutěží s druhými n. vůbec vyrábí totéž zboží n. obchoduje s týmž zbožím jako jiné závody. Takové výhodné místo [pro obchod]‚ konkurenta zde nemá. Vach. Nadlesní neprodal toho roku dříví židovu bratru, nýbrž jeho konkurentu, jehož nabídka byla mnohem vyšší. Vrba. D Přen. osoba, která vůbec současně s někým a proti někomu o něco usiluje, uchazeč; soupeř, sok, protivník. První cena určená pro nejlepší skladbu dostala se letos Hildebrandovi. Zvítězil nad osmi konkurenty. Lum. Sešlo se [k soutěži] sedm plánů, každý opatřený nějakým heslem a zapečetěným jmenem konkurrenta. Obzor. Jsme přesvědčeni, že by se k těmto místům [učitelským] zvláště mnoho našlo konkurentů. Havl. Předsedal [kanovník] hostině, plné osobních nepřátel a konkurentů o kanovnické místo. R. Svob. Nemenší konkurent vyrostl Batavii v anglickém Singapuru. Koř. D Círk. jeden z členů farní konkurence. Pozemek [na školu] měla darovati buď obec, buď vrchnost anebo byl na společný účet všech tří konkurrentů zakoupen. Čes. pol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 94 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 94