• koruna, -y f. drahocenná ozdoba hlavy jako odznak hodnosti panovnické n. vyšší šlechty. Dva mladí páni, jeden z Rosenberka, druhý z Hradce, drželi nad ním [králem] korunu. Pal. Koruna svatováclavská. Koruna Tvá, Ty náš svatý kníže, k skráním krále českého se chýlí. Vrch. Přinesl pistol velmi krásné práce, na jejížto hlavni bylo v zlatě vyryto jméno „Sonnenstein“ s hraběcí korunou. Pfleg. Přen. Staré Domorázkové spadne koruna zkrotne, bude poražena. Rais. Přemnozí [křesťané] mučedlnickou korunu přijali stali se mučedníky. Čel. Zůstanu věrna jediné své lásce v tomto životě, a třeba byla srdci mému korunou trnovou přinesla utrpení. Šmil. Bůh jim korunou nebeskou oplatí věčnou blažeností. Jir. D panovnická hodnost, panovník. Ucházeje se [Mečislav] nadarmo o korunu z rukou papeže byl od Němcův utiskován. Šaf. Koruně okkupace Bosny a Hercegoviny byla útěchou a náhradou za ztracené provincie italské. Čes. pol. Muž v sokolnictví obeznalý byl při dvorech [ve 12. století] vzácnější osobou než rádce koruny. Třeb. D korunní země, království. Bedřich II. utrhl z koruny české krásné Slezsko. Herb. Co chce váš patron, pruský král, než aby korunu svatováclavskou rozdrobil? Jir. Spojení celé Litvy s korunou polskou. Pal. D druh řádových vyznamenání. Setník z Bürgerů měl již železnou korunu. Dur. Císař pán sám za mnoholetou, věrnou službu daroval zlatý kříž s korunou. Šmil. D základní jednotka měnová v některých státech a název mince. Koruna rakousko-uherská, československá, dánská, švédská. D větevná část stromu, soubor větví stromu. Kmeny borovic byly vysoko obklopeny sněhem a zamrzlý sníh tlačil k zemi jejich koruny. Vach. D druh účesu. Černé vlasy měla načesány do vysoké koruny. Hol. Vypadala teď opravdu mladší, jak tu seděla bez klobouku s touto korunou z copů na temeni. Šim. D nejvyšší stupeň, dovršení, vrchol, vyvrcholení něčeho. Přivedla do něho [Rozárka do statku] mírného ducha, měkké srdce a korunu všeho, upřímnou k Martinovi lásku. Šmil. Předstupoval jiný muž, z Mikolčic sedlák, a to byla koruna všech [zpěváků]. V. Mrš. Kniha ta bude korunou básnického díla jeho. Vrch. Během století osmnáctého rostlo [pochybování], až nyní své koruny došlo. Tomíč. Kdybyste měla pro mne prostředek, kterým bych mohl beze všeho trápení odejíti na věčnost, pak byste tomuto vašemu samaritánskému konání zasadila nejkrásnější korunu. Maria. D Bot. vnitřní kruh obalů květních, nejčastěji pestře zbarvených. D Mysl. rozvětvení jeleních parohů, záležící v hrotu, osnici a dalších výsadách. D Astron. zř. koruna corona. Koruna jm. souhvězdí. Severní, jižní Koruna. D Lék. koruna zubu část zubu vynikající z dásně, korunka. D Hud. znaménko prodloužení tónu n. pomlky, bez přesného výměru délky, fermata. D Tech. horní část zvonu nad závěsem; nejvyšší část náspu, vozovky, hráze a p.; vršek výbrusu briliantu n. růžice. Voj. vrcholek opevnění posice.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1085 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1085