• kost, -i f. nejtvrdší pevná součást těl vyšších obratlovců. Anat. kost stehenní, ramenní, temenní, spánková, klíční a p. Jazyk bez kostí, ale kosti láme. Přísl. Tomu děvčeti kosti přelámu, pomyslí-li jen z daleka na Motyčku. Šmil. Objal ji přede všemi, až v ní kosti praskaly. Štol. Okolo psi se o kost rvou. Dyk. Ovocnému stromoví od večeře kosti. Erb. [Stařeček] radil, jak dobře prodat kosti, kopyta a kůži. A. Mrš. Kost od šunky kost se zbytkem uzeného masa. [Víly] hřebenem z rybích kostí češou svoje vlasy. V. Mrš. Uprostřed [zahrady] stál zámek ze slonové kosti. Něm. Okuláry černou kostí lemované. Jir. Rozřízl rychle bílou kostí složený arch novinářského formátu upravenou na nůž k rozřezávání. Baar. Ustál. spoj.: Cizí všude se mají nejlépe, a každý domácí, třeba že zachovalý a dobře umělý, aby kost ohlodával spokojoval se s odpadky, se zbytky. Jir. [Umělci] tvoří krásu — třeba hryzli kosti. Vrch. [Dubačka] vidí, že Sekerová je k práci lehtivá, že má v břichu kosti nerada se ohýbá. Jah. Ty člověče nemáš v břichu kosti jsi ohebný, mrštný. Prav. Starosti suší kosti. Rais. Jsem také jen z kosti a masa pouhý člověk. Šmil. Zejména tahle [osoba románu] je skvělá postava z masa i kostí životná. Přít. Muž vysoký, samá kost a sval. Jir. Sestárlé ženy, hnát a kost. Sova. Bylo ho trošek, pouhá kost a kůže byl vyhublý. Rais. Podivný muž, učiněná kost a kůže. Třeb. Starý, scvrklý, na kost a kůži vyschlý vápeník. Baar. Ruka byla na kost vyhublá. Šim. Je promrzlý na kost úplně. Kun. V té strašné nepohodě [žoldnéři] velmi promrzli a skřehli na kosť. Jir. Bylo umrzlo na kost, sucho tvrdě, do tvrda. Herrm. Země ztvrdlá na kosť pod nohou hřmotila jak dutá. A. Mrš. Jste mazaní, chytří až na kost skrz naskrz. Med. Zdřevěnělé, do těch kostí ztuhlé moje nohy nestačily běžet za ní. Klost. Je tam [venku] sychravo, až do kosti leze. Jir. Mráz projel až do kostí všem při tom pomyšlení. Herb. Mráz mu prolézal kosti. Rais. Je strašná zima, až mi kosti láme. Ner. Kapelníkův klarinet zaječel, až to do kostí projelo pronikavě. Rais. Zvuk, který projel kostmi až do morku a který by mrtvého musil vzbudit. Baar. Táhlý hvizd dřeň kostí pronikající. Čap. Ch. Dle starého zvyku, který mu přešel časem do kosti i krve, ještě před spaním zpytoval si [Cimbura] svoje svědomí. Baar. Kdo by se ubránil, když už to je v kostech a krvi. Jir. Až do kostí proniknuti jsme byli Palackého učením úplně, naveskrz. Herb. Obrátiti kacíře do kosti zkaženého nadobro. Lier. [Správce] měl na sedláky zvláštní zálusk, mysle, že je každý šelma od kosti. Něm. Šafář zdál se od kosti surový i nevlídný chlapík. E. Jel. Strýc rada je byrokrat od kosti. Šim. Benedek, voják od kosti. Mach. Bílek — jinak od kosti vlastenec — [na němčinu] přece si vždy postonal. A. Mrš. Farář byl dobrák od kosti, důvěřivý ke každému skrz naskrz. Herb. D Tech. kost odpadek při lití ingotů zdola. D V pl. tělo, tělesné pozůstatky. Cítil, že jsou [jeho děti] krev jeho krve a kost jeho kostí jeho pokrevní potomci. Baar. Právem-li se můžeme pokládat za dědice slávy otců svých a za kosť z kostí jejich? Herb. Až budeš mět tak staré kosti jako já, taky jim začneš hovět až budeš tak stár. Herb. On vysvlekne se beze studu a staré kosti vyhřívá. Mach. Veden dávnou náklonností, vláčel [muž] světem svoje staré kosti z boje v boj a bouř. O. Červ. Zdá se mi, že už nemáte mladé kosti nejste mladí. Svob. Pokud mám zdravé kosti pokud jsem tělesně zdráv. Šmil. Po práci jsou [rodiče] rádi, když kosti natáhnou odpočinou si. Rais. Občas si protáhnout kosti na peroně odpočinouti si, projíti se, protáhnouti se. K. Čap. [Teta k synovcovi:] Přec bych tě ráda, než natáhnu kosti, viděla v nějakém pořádku než zemru. Rais. Já bych přece ráda kosti svoje v domácí zemi složila byla pochována. Něm. Na ty dvě hlavy naše krev, až z našich kostí mstitel vstane. Bezr. D Lid. ženská, děvče. Každej pořádnej voják, když si odbude svoje věci a srovná si dle předpisu kavalec, jde se vohlídnout po nějaký kosti. Med. Naše markytánka není žádná kůstka — to je pevná, zralá kost — ale pro silné, zdravé zuby právě tak nejlepší. Tyl. D Lid. všech svatých kosti, svaté kosti druh pečiva. Půjde-li to tak dál, budou si lidé naposled v červenci do kávy drobit vánočky, kulaté „dušičky“ a „všech svatých kosti“ budou se válet beze všeho rozumu po celý rok. Ner. [Babička] uměla péci tak výborné vánočky, bochánky, martinské rohlíky, svaté kosti, Boží milosti. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 926 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 926