• kouřiti ned. vydávati kouř, dýmati. Komíny kouřily do prozářeného vzduchu. Jir. Oheň doutnal, kouřil. Slád. Držel v rukou kouřící trojku, z níž vypálil sám všechny rány. Čap. Ch. Dal si spravit zanesená, kouřící kamna. Baar. Za kanovníky jde sbor diakonů s kouřícími kaditelnicemi. Mans. D vydávati páru, mlhu, prach. Kouřily lesy, lehkým oparem mlžil se vzduch. A. Mrš. Mlhy se honily, kouřily nad lesy. Rais. V tom přinášela paní kouřící polévku. Šim. Došky kouřily, jakoby pod nimi hořelo. A. Mrš. Vatou vycpaná ramena kouřila prachem, jakmile jen trochu zavadil o ně rukou. V. Mrš. D proměňovati v kouř (tabákové výrobky). Chasa kouří své sváteční doutníky. A. Mrš. Kouřili ze stříbrem kovaných dýmek. Prav. „Nekouřím, slečno“ nejsem kuřák. Svob. D okuřovati, vykuřovati. Opat kropil vodou svěcenou a kouřil. Vrch. Jedna [kmotra] radila mateří líčko, druhá psoser, třetí zaříkat, čtvrtá kouřit. Něm. D kouřiti se vydávati kouř, páru, mlhu, prach, kouřiti. Přinášela mísu s kouřící se polévkou. Herb. Večer počnou se kouřit rybníky. Baar. Vltava se kouřila v ranní páře. Mácha. Kde tvé [Hospodine] kouřící se oltáře? Vrch. V levici držel kouřící se ještě pušku. Jir. Vražedný nůž se kouřil jeho krví. Slád. Ten hladový Francal, jemuž se hlava kouří samou pýchou, ten ji živit nebude. Klost. D (o kouři, páře, mlze, prachu) vycházeti odkud. Z komínů se kouřilo. Prav. Trochu se z nich [kamen] kouřilo. Šmil. Z vlhkých luk se kouří. B. Jel. Obrátili zpocené své koně, ze kterých se kouřilo. Jir. V tátových botách jsem se vytancoval, až se ze mne kouřilo. Jir. Hráli v netopeném „sále“, kdež se nám [divákům] od úst kouřilo. Jir. Fiakrista kleje, až se mu od úst kouří prudce. Hál. V prachu popelily se slepice a tloukly křídly, až se kouřilo. Rais.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 304 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 304