• koza, -y f. po domácku chovaný ssavec přežvýkavý s dutými rohy a vousatou bradou; obyč. samice tohoto ssavce. Měl [kantor] deputát a kravku, kozu, pole. Mach. Držel jsem v chlívě kozu, která mi mléko dávala. Zschokke. Kozy v chlívku mečely. Erb. Přijížděli panoši na vousatých kozách. Lada N. Ustál. sp. Mlsný jako koza. Rozumíte tomu jako koza petrželi. špatně. Kosm. Zanedbával pole i dům — slovem: hospodařil s krávy na kozu pořád hůř. Kosm. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá uspokojiti obě strany. Pořek. Zařídí svoje počínání tak opatrně, aby byl vlk syt a koza celá. Herb. Vidí do nich do všech a do celého světa jako do hubené kozy dobře. Knap. Ale zkusím to s ní [řepou] příštím rokem zas, kdyby čert na koze jezdil přese všechny překážky a nezdary. Knap. „Je držgrešle a pro krejcar by na koze jezdil všeho se odvážil. Křel. Starý Pondělek by byl pro groš s kozou v louži tancoval byl lakomý. Šmil. Už jsem natrženej — to to mělnické — půjdu jako koza po ledě! nejistě, škobrtavě. Rais. My o koze, ty o voze každý o něčem jiném. Pořek. V lidové řeči se tomu říká: — Já o koze, on o kose! Čap. Ch. Možná, že ani v Praze nevědí, čím v pátek koza bzdí jsou hloupí. Jah. O tom [člověku] směle říci se může, že mu koza jako ryba nedovede nic rozeznat. Kos. Ale což, ona se stydí jako koza v zelí docela nic se nestydí. Jir. Je jako posedlý, ženich takový, kdyby koze uvázal plínku na hlavu, poběží za ní. Baar. Tváří se jako koza před smrtí velmi utrápeně. Šlej. Mluví jako koza před smrtí hloupě. Pořek. Nechce se jí do toho, jako by kozu na led tlačil! Baar. Ty jseš jenerál s kozy spad’ směšný zbabělec. Jir. Kužela byl dobrý člověk, ale pořád jen jako z kozy duch neduživec. Rais. Příštího jara dali hochovi kozu přestali ho kojit. Jir. D Přezdívky. Fifleno, vychrtlá kozo, hlade. Čap. Komorná, potřeštěná koza, se třásla pod peřinou strachy. K. Čap. Já ti dám Amásii, kozo mlsná! Jir. Před rokem řekla mi, vy stará kozo. Poláč. Živé jiné duše nepřišlo [na ranní mši]. Ani ty známé nebeské kozy pobožnůstkářky. Šlej. Jak se ta malá mašina, jenom taková „koza“, nadýmá. Mart. D Zool. kozy podčeleď ssavců dutorohých, Caprinae. Koza angorská, bezoárová, kašmírská. Mysl. běžné pojmenování samice srnčí zvěře, srna; samice kamzíka, kozorožce. D vousy na bradě upravené do špičky. Starý pán o holi. Mastné šedivé vlasy, knír a kozu. Svob. D Těl. druh tělocvičného nářadí k přeskoku. Mysl. ručnice s brokovými hlavněmi nad sebou. Dial. název při hře. Dva, tři i čtyři [chlapci], kteří se zohnou a drží se jeden druhého pevně, přitlačeni jsouce ke sloupu, slují kozy. Herb. Stav. podstavec z trámů k postavení lešení, k podepření krovu, k ochraně mostních pilířů a p. Ledy jdou, o kozy [mostu] se tříští. Baar. Přistavil jsem nyní k vikýři starou zednickou kozu. Herrm. Vyndal z dřevníku pílu, kozu na řezání. Peč. D druh někdejšího trestního nářadí. Na kozu s ním [kovářem]‚ však on změkne! F. S. Proch. D Vulg. kozy ženské prsy.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 406 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 406