• kráva, -y f. (instr. sg. krávou, gen. pl. krav, dat. kravám, lok. kravách, instr. kravami) dospělá samice přežvýkavců, obyč. skotu domácího. Kráva dojná, tažná, žírná, stelná. Zanedbával pole i dům — slovem: hospodařil s krávy na kozu špatně. Kosm. „Jen to se mi nelíbí, že by [kupec] vymámil od jalové krávy týle!“ že dovede dobře mámiti, že má výřečnost. Něm. To se vždycky zdává člověku, že sousedova kráva lepší mléko dává. Baar. Potmě každá kráva černá. Přísl. Ustál. sp. Dojná kráva zdroj prospěchu, tučná kráva úrodný rok, železná kráva trvalé zatížení, břemeno. [Hierarchie užívala náboženství jen k svému zisku]‚ nepovažujíc náboženství za nic jiného než za svou dojnou krávu. Havl. I vytrubované bezplatné koupele chudým jsou pouhý humbug, spekulace, dojení obecní krávy. Lier. Přišlo pak léto dobré, tučná kráva. Her. Neúrodný přišel rok, dva roky hubených krav neúrodné. Her. Dluh je železná kráva. Hais. Železnou kravou valčické hospody byl výměnkář. V. K. Jeř. D Vulg. nadávka hloupé, neohrabané, líné osobě. „A proč ses, ty krávo pitomá, s námi spojoval?“ Math. „Poslouchej, šla tady ta kráva Hartichova a bernkla nám do žlabu.“ Rais. D název českého tance. Jmena hlavnějších českých tanců jsou…: Kostelák, Kozel, Krakovec, Kráva, Kukavá, Kuželka, Latovák. Ner. D Lid. název dětské hračky. [Hoch] na peci se „páral“ s „kravou“, uchem rozbitého hrnce na třásních uvázaným. Jir. D Zool. kráva mořská vodní ssavec z řádu ochechulí, koroun severní (Rhytina stelleri).
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 248 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 248