• kraj, -e m. část předmětu nejvíce vzdálená od jeho středu; obruba, lem, okraj. Po kraj samý jsem prošla zemi. Čech. Skořápky od kraje ku středu [mísy s vodou] se houpaly. Něm. Naplnil jej [pohár] šampaňským, až pěna přes kraj převisla. Čap. Ch. Svírala si u krku kraje [županu] s utrhanými knoflíky. R. Svob. Pás [mnichův] otočený byl provazem, jenž mu dolů na kraj kutny splýval. Vrch. Dorotka si sedla ze skromnosti na židličku na kraj stolu. Svět. Obchodnice usedla na kraj postele blízko Olgy. Til. Obecenstvo za hrobového ticha dalo jí dojíti až na kraj podia. Čap. Ch. Položil kus bílého papíru před sebe a počal po jeho krajích arabesky kreslit. Ner. Pak s černým krajem oznámení jsem dostal úmrtní. Mach. Krajem lesa světec stojí, na svět ven se dívá z chvojí. Slád. Byl to muž jako na dva kraje nůž na obě strany ostrý. Něm. D začátek. Poslouchejte, čí je to vinohrad hned z kraje od Brumovic? Herb. Ten, jenž hned první s kraje klečí, svou úctu svatým pronáší. Ner. Viděl před sebou jiskřící pláň sněhovou [kněžský život] — stál na jejím kraji — nový život zas mu počínal. Baar. Na kraji léta narodila se Marušce statná dceruška. Vach. Věděl, že se zpěváčkové zkraje vždycky stydí — že sám musí je přivésti do nálady — dodat kuráže zprvu, na počátku. Baar. Vašnostin pan synovec jest na kraji hrobu na smrt nemocen. Svět. [Žižka] zoufale bojuje proti přesile, ale přes to vše se neudrží, již teď je na kraji záhuby. Jir. Obyvatelstvo jejich [nepřátelských zemí] bylo na kraji zoufalství. Mach. Nejednou se octnul na kraji bídy i on. A. Mrš. [Muže] jsem až na kraj šílenosti milovala. Zey. Richard se měl [po propuštění z místa] jako na kraji v pekle velmi zle. Čap. Ch. A čisto, úklidno tu máte jako na kraji v nebi velmi příjemně, mile. Baar. Johanna již měla pláč na kraji, zdržela se ale a neplakala. Prav. D konec. Tu je kraj mé zhovívavosti. Hol. Bědování Domínkovo nechtělo mít kraje. Hol. Když ujeli kus cesty, zas některá ves ukázala se v dálce — kraje jim nebylo. Hol. Smích obou dám neměl konce a kraje trval velmi dlouho. Šmil. Jeden řekl to, druhý ono — domněnkám nebylo kraje ani konce bylo jich mnoho. Něm. D krajina, končina, země. Byl večer, mraky načernalé se těžce nesly nad krajem. Mach. Pokojně, nekonečně padal sníh na zmrzlý kraj. K. Čap. Zima se přežila a z teplých krajů přispělo jaro. Hál. Ty’s mne vyhnal v cizí kraje. Pfleg. Kolik krajův, tolik obyčejův. Přísl. Inu z laciného kraje nejste! neprodáváte lacino. Rais. Jaký je to selský grunt, který mezi chalupníky se dožebrává ženicha z laciného kraje! chudého. Vrba. Když odešla, učinil grimasu, pravou číšnickou grimasu, jak za hostem z laciného kraje který málo utratí. Šrám. Chceš [Catulle] přijíti k sličné otrokyni zadarmo! Jste tu v Římě všichni z laciného kraje. Vrch. D větší správní n. soudní okrsek. [V Berouně] asi 1365—1407 sídlil menší úřad zemský, takže se mluví od těch let o kraji Berounském. Šimák. O síle Jana Cimbury šla pověst po celém Píseckém kraji. Baar. D venkov (op. město). Takové povídky z kraje líbí se zase jen poněkud nám blaseovanějším. Ner. Ti městští lidé rádi mají něco kloudného z kraje, vezmi nějakou husu s sebou. Něm. Nepřišly žádné noviny z Prahy ani z kraje. Jir. D rovina (op. hory). Pokročiliť noví osadníci z kraje dále k horám i do hor. Jir. Více do kraje to už má každý trochu hrachu, bělejší mouky. Něm. V kraji vedlo se robotníkům zle, v Podlesí ještě hůře. Třeb.
  • kraj předl. s gen. na konec, na konci něčeho; na kraj, na kraji něčeho. Pevně si umínil, že ji vynajde, kdyby kraj světa byla. Něm. Kraj světa bych se pustil za tebou. Třeb. Setkali se spolu kraj mostu žebrák s žebračkou. Quis. Na břehu kraj moře dva rybáři se spolu hádali. Erb. Jak vkročil kraj zahrady, sám radostně užasl. Jir. Bás. Po cestě, kraj bohatýrských hrobů, jede trojka podél. Heyd. Sem a tam kraj tůně veliký stál plameňák na jedné noze u samé tůně. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 984 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 984