• krajní adj. na kraji jsoucí. Vtiskoval [Marušce] polibky na krček a kořínky krajních vlásků. Vach. Mužští tvořili obě krajní křídla, ženštiny byly uprostřed. Zey. Ač jsou ty sklepy [vinné] zrovna u města, přece i do těch krajnějších nechce se pánům pěšky. Něm. D radikální, výstřední. Německá krajnější žurnalistika dělá Němcům všemožnou ostudu. Ner. Sociální revoluce by k veslu přivedla krajní socialistická křídla. Dyk. Spojená pravice s nejkrajnější levicí bude tvořiti většinu sněmu. Havl. D největší, nejvyšší, svrchovaný. Jsme odhodláni k odporu krajnímu. Šub. V člověku, který se ocitl v krajním nebezpečí života, probudil se náhle pocit sebezachování. Kam. Nešťastné té diagnosy se držela s krajní houževnatostí. Čap. Ch. [Ves] donucovaná samou přírodou k nejkrajnější šetrnosti. Vrba. Mat. krajní hodnota nejmenší n. největší, extrémní. Tech. krajní rychlost kritická, při které hrubé plaveniny ještě zůstávají v klidu. Krajní proud největší dovolené zatížení v ampérech, nejvyšší přípustný náraz proudu do sítě při spouštění motoru. V. krajný.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347