• krev, krve f. tekutina kolující uvnitř těla vyšších živočichů, která dodává tělu látky nutné k jeho výživě a odvádí látky nepotřebné. V žilách bila poplašená krev. Maj. Jsou zlé časy — koza dojí krev. Rais. Rád za svobodu dává krev, kdo svobody si váží. Heyd. Panu Kašparovi vhrnula se nevolí krev do tváří. Šmil. Někteří [sedláci] se vzepřeli drábům, ale byli zbiti do krve karabáči. Herb. Na Potápkovi nebyl by se krve dořezal byl zaražen. Herrm. Krása Márie Lengyelovny zažehovala mu [Poberovi] krev. Jir. Můj talent prahne po interpretaci postav z masa a krve životných. Šim. K vůli Francouzům všecky ty nesnáze a strasti: drahota, větší daně, i ta nejbolestnější z krve vojenská služba. Jir. [Bismarck] byl přesvědčen, že cíle nelze dojíti demokratisací států německých a dohodou s Rakouskem, nýbrž „krví a železem“ válkou. Bidlo. Na prstech jeho lpí krev Bóvova je vinen jeho smrtí. Zey. Zbyněk Buchovec žádá, abys mu dceru vydal — ne-li, přijdeme sami pro ni, ale pak všecka krev na tvou hlavu budeš odpovědný za krveprolití. Jir. Té železné krávy se snad nezbavím a teď ještě tohle. Toť abych se zrovna krví potil. Rais. Pro Jirku na krev rval se ramenatý Voborník. Maj. Za ten kosárek byl hotov servat se do krve. A. Mrš. Prosím vás, strýčku, přestaňte, sice se budeme ponejprv dnes spolu na krev hádat. Svět. Nechme se hádat pana Jiskru s Ryzákem třeba až do krve Hál. Dlouho prohlížel, dotazoval se, zkoušel a smlouval na krev neústupným způsobem venkovských kupců. Šim. Umí smlouvat do krve. Čech. Do krve Bernard Žor za ni [matku] se stydí. Bezr. Z cizího krev neteče cizí škoda nebolí. Přísl. Myslivec vykřikoval v hospodě své uspokojení nad tím, že konečně ničema, který mu léta pil krev, dozrál pro šibenici zlobil, rozčiloval ho. Vrba. Cyklus „Zpěvů pátečních“, psaný skutečně krví srdce člověka a umělce hluboce zkoušeného a ztrpčeného. Vrch. Přen. Mělnických hroznů krev v číši mé hoří. Šmil. Nádoby, plné krve vinohradů. Mrš. Náb. tělo a krev Kristova (ve svátosti oltářní, večeři Páně); křest krví mučednická smrt pro křesťanství, kterou podstoupil nepokřestěný. Lid. v názvech některých polních květin. Pána Ježíše krev (kohoutek a smolnička). Rais. Monika zahořela v tváři jako ta „boží krev“ (kohoutky), která se červenala v posekané trávě. Svět. D červená, rudá barva. Červánků krví západ zahoří. Vrch. Když si pomyslím, co to bylo za děvčici, krev a mléko. Něm. Jirovcová nechtěla o vdávání ani slyšet, zapýřila se do krve, když lidé o tom začali. Svět. D krevní příbuzenství, krevní příbuzenstvo, příbuzní. Nejdříve pojí kmen v jednotě hlavně společný původ, společná krev. Ath. Velkoslepenští ho nikdy neopustili, poslouchajíce hlasu krve. Štech. Již se počínáš kazit, a za krátko se zvrhneš jako celá ostatní moje krev. Svět. [Lidé] si z vlastní krve ještě žerty tropívají. Rais. Zoufale se doznával, že je ještě někdo ve světě, kdo ho v této chvíli více zajímá než krev z krve jeho. Svět. D původ. Choť španělské krve mu [hraběti] po boku dlí. Sova. D Fam. modrá krev šlechta. Šlechtu nazývají „modrou krví“. Hol. Povýšil [ministerský předseda] několik velkoprůmyslníků na modrou krev. Mach. Žert. zelená krev myslivci. pozval si je [obrfořt fořty] do hostince. Všichni hosté už se rozjeli, jenom té zelené krvi se nechtělo od piva. Baar. Lid. o nemanželském dítěti. Nezapřel František přec jen, že v jeho žilách proudí „krev zelená“ dítěte nezákonného. Svět. Ty děti „ze zelené krve“ přinášívají málokdy štěstí do domu. Svět. D podstata lidské bytosti, povaha, letora. Ostatně se člověk, kterému již spisovatelství v krvi leží, ani kritikou odstrašiti nedá. Havl. Syn neměl ani kapky matčiny krve v žilách. Svět. My máme chladnější krev a lepší rozum. Havl. Jeho mladá žena — plná, krásná růže, kdož té bujné krvi, kdož jí věřit může? Vrch. Stařeček býval v mladých letech hospodářem, ale měl nepokojnou krev, ujel do Ameriky. Maj. Mladé horké krvi musí člověk leccos prominout, láska zákonů nezná a nikdy neuznávala. Svět. V Aidě prokázala [umělkyně] vždy dosti divadelní krve. Čas. D zlá krev nevůle, nepřátelství. Domín pronájmem honitby způsobil si v obci mnoho zlé krve. V. K. Jeř. D Drog. dračí krev Sanguis draconis, droga, kterou skýtá rostlina Dracaena draco.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2034 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2034