• krk, -u m. část těla spojující hlavu s trupem. Cítil zvláštní tlak na prsou a nevolno v krku. Baar. Z hnízd se vztahovaly k němu žluté, nahé krky. Vrch. Hedvábnou mu [koni] srst svou rukou hladí, na krk mu tleská, utišit se radí. Hál. Žádný z hochů ji [Verunku] tolikrát co on nestrčil do závějí, kde sněhu po krk bylo. Hum. kal. Ženuška se mu na krk zavěsí. Šmil. Jednoho dne ve žních padla mladá žínka šťastnému manželu kolem krku. Bozd. Vzíti někoho kolem krku obejmouti. Měl jsem sto chutí zakroutit mu za to krk. Šmil. Otcové [dětem] hrozili, že jim krky polámají. Prav. A srazí [divoký Vítek] někde krk. J. z Hv. Ustál. sp. Poněvadž je tu několik dobrých hošíků, hodili jim [páni] na krk přípravy k sjezdu a akademii dali na starost. Mah. Bude mít co nevidět na krku několik žalob svedených jím děvčat. Klost. Škoda, že mám padesátku na krku. Svob. Farář Křišťan tomu rád byl, že cizince měl už s krku. Třeb. Tohle by ti mohlo zlomit krk zničiti tě, přivést na mizinu. Herrm. Dovedl by takový pedagog zakroutit krk Palackému při zkoušce z českých dějin. Mach. Já té sekatury a dřiny mám už po krk dost, jsem jí syt. Klost. Já už mám pomaloučku pana Beneše až po krk! Svob. Jsou [v divadelní hře] špatné role, ze kterých se nedá zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk kdyby dělal cokoli. K. Čap. Nedá si asi Lukáš nohu za krk, že mu [nebožka žena] odešla. Svět. Za nic a pro nic je [peníze] házíme pánům do krku. Klost. Budeš někomu strkat naše peníze do krku! Rais. Mně už studie lezou nějak z krku protiví se. Mah. D Expr. o osobě, kterou někdo živí, strávník, zvl. o dítěti. Živit šest hladových krkův a k tomu ještě ženu, to není žádný žert. Šmil. D Expr. o životě. Nám o krk běží. Mach. Ten hospodář by položil krk za svůj statek. K. Čap. Věděl [každý], že to jen tak [Frantina] vymýšlí pro ukrácení času, a přec by byl krk za to dal, že to čistá pravda. Svět. Vy byste mě svou bojechtivostí připravily o krk. Krás. D část některých předmětů podobná krku. Počali láhvím krky lámat. Svět. Žemla strkal [kornouty] do prázdné láhve se širokým krkem. Herrm. Zejm. u strunových hudebních nástrojů zúžená horní jejich část. Houslař rukáv shrnul s dlaně, krk houslí pevně chopil, bradu opřel na ně. Krás. Pan Dundr ji [kytaru] sňal, ofoukl zaprášený hmatník, obemkl krk, zabral v struny. Herrm. Kdo chce dobře na basičku hrát, ten ji musí pěkně za krk brát. Bes. Lid. část řepy pod listy. A krky ste už zkrmily? Mrš. Těl. přední část koně n. zúžená část kužele. Voj. část pažby na pušce a lehkém kulometu. D Dial. husí krk druh pečiva. Babička upekla „husí krky“, takové stočené precle. Jah.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1405 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1405