• krok, -u m. pohyb, při němž noha nohu mine; šlápnutí. Kdo má krátké nohy, drobné kroky dělej. Přísl. [Dědeček se podepřel] jako by dobře nemohl udělati krok. Hál. [Otrok] kouli na noze při každém kroku cítí. Mach. Hudebníci zaměřili kroky své k městečku. Tyl. Bezděky vedly mne kroky mé do hájku. Čel. Stav se, noho, hřešíš každým krokem! Quis. Šel zvolna, krok co krok. Rais. Šla krok za krokem, nejistě pomalu, opatrně. Šmil. Bezpečněji krokem než skokem. Přísl. Sestry učily ji prvním krokům valčíku a polky. V. Mrš. Vtom zaslechl kroky na schodech zvuk kroků. Jir. Bylo slyšet šustot trávy a tiché kroky. Rais. D chůze, způsob chůze. Boura zpomalil krok. K. Čap. [Hukal] vyrovnával se v kroku abbéovi. Šmil. [Barka] nemohouc s ní držet kroku zůstala pozadu. Staš. Neklusali — jeli jsme krokem zvolna. Mácha. Lojzl přidal do kroku, aby honem byl doma. Rais. [Kočí] zase koně do kroku pohnal k zrychlené mírné jízdě. Jir. [Muzikanti] zahrajou „do kroku“ a noha sama vykročí pochodovým tempem. Baar. [Toníček] ostrým krokem přecházel po pokoji prudce. Just. I krok [mladé dívky] takový plavný, silný a přece plný dívčí něhy. Mrš. [Při chůzi vyzdvihují vysoko napjaté nohy] když se jim zachce vojenský krok napodobit. Svob. [Žena] si poskočila a srnčím krokem se nesla k blízké moruši jako srnka. Ner. Křepelčím svým krokem pospíchala [dívka] drobným. Heyd. Co se jí zdálo dříve nemožné, provedla lehce, tanečním krokem — opustila domov velmi lehce. Maj. [Pídimuži obra] naložili na svůj vůz a vlekli hlemýždím krokem do města velmi pomalu. Mah. Vulg. svinským krokem rychle, s hanbou. To ste vod nás jeli, vy kluci tatarský, z Moravy, svinským krokem. Haš. Těl. stejný krok když všichni pochodující našlapují současně na pravou n. levou nohu. Zrušiti krok nezachovati stejný krok. Změnit krok, vyrovnat krok. Voj. krok parádní, obřadní. D Přen. o pohybu bytostí neživých. [Slunce] nikdy nezastaví kroky své. Zey. Velkými kroky blížila se šedá noc. Podl. Jde [měsíc] přes vrch velebným krokem. Hál. Kroky dějin se urychlují, jezdíme parou. Ner. Život jeho plyne stejnoměrným krokem. Vrch. Jinak jde na statku vše krokem svým obvykle. Svět. Bohatství Evropy rostlo kvapným krokem rychle. Obzor. Proč nemá jíti jazyk knižní stejným krokem s jazykem živým? Zub. Zde se musí pracovati pomalounku, krok za krokem vytrvale. Pfleg. Pan učitel krok za krokem zjednával si úctu. Herb. Hud. Modulační krok z tóniny do tóniny přechod. Smet. Intervalový krok. V hodinářství součást mechanismu hodin, která přeměňuje kývavý pohyb regulátoru v postupný. D stopa způsobená šlápnutím, šlépěje. Cesty naznačeny jsou řídkými, hlubokými kroky ve sněhu. Herb. Já nezasejpám kroky svoje popelem, aby jich nebylo viděti neskrývám svých činů. Tyl. D označení délky, vzdálenosti, vzdálenost nohou od sebe při jejich rozkročení, obyč. 75 cm. Byla [předsíň] asi dvanácte kroků zdélí. Jir. Tenkráte nebyl ještě každých třicet kroků hostinec. Něm. Střílel na padesát kroků z bambitky do terče. J. J. Kol. Ze Žďárek mají jenom krok do Prus velmi blízko. Jir. Ani o krok! zpátky, chaso! Vrch. Ani na krok nesměla ze stavení. Hál. Vy jako já se rádi vyhýbáme na deset kroků každé domácí mrzutosti zdaleka. Šmil. Dcerky z celého města se na mne již na padesát kroků usmívaly zdaleka, předcházely si mě. Rub. Byl jsi k dámám na dvacet kroků šaramantní velmi úslužný. Šmil. Z Dobytčího trhu za Bruskou bránu není slepičí krok není nepatrná vzdálenost. Tyl. Dny se dloužily o slepičí kroky nepatrně. Vrba. Na Nový rok o slepičí krok. Pořek. Mat. v číselné tabulce stálý rozdíl vždy mezi dvěma sousedními čísly. El. tech. krok vinutí počet překročených drážek na obvodě vinutí. D čin, počin, jednání, podnik. Hoši, to [prodati Robotům tajemství jejich výroby] je hrozný krok. K. Čap. To vdávání jest těžký a velmi povážlivý krok. Štěp. Nelituju svého kroku, nelituji, že vzdal jsem se studií. Arb. K tomu [výchově dětí] se učinil první krok zřízením opatroven počátek. Havl. Tato sbírka veršů je rozhodný krok kupředu pokrok. Lum. Svolám schůzi, v níž podnikneme první příslušné kroky. Vrba. Konečně odhodlali se [čeští pánové] k rázným krokům. Ritt. [Kněz,] který kroky moje řídil v útlém mládí život můj. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1637 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1637