• kruh, -u m. geom. část roviny omezená kružnicí. Podařilo se mu rozřešiti záhadný problém kvadratury kruhu. Arb. D Ob. obvod kruhu, kružnice, kolo. Tam se hudebníci rozestavili do kruhu. Rais. Díval se, jak v závratné výšce kroužil [luňák] ve velikých obloucích, jak úžil kruhy. Staš. Komárů a mušek celé kruhy se hemžily v povětří. Prav. Pleskla do ní [vody] bílou rukou a kruhy se po vodě rozletěly. Jir. Cítila, jak se jí nohy třesou a před očima dělají se černé kruhy. Herb. [Chansoniera] s velikýma očima a namodralými kruhy pod nimi. Šim. Byl jako v začarovaném kruhu. Dyk. Z čehož plyne, že se točíš v bludném kruhu. K. Čap. Na povýšeném místě podia vrzala hudba, pod ní kruhem se točily služky s vojáky. Mrš. Hovor volně plynul kruhem dokola. Čech. Vraceli se domů velikým kruhem oklikou. Herrm. D předmět, obyč. oblý, stočený do kružnice. [Pes] byl uvázán k železnému kruhu. Rais. Nesli rakev kovovou za pozlacené kruhy. Heyd. Byly [v pouzdře] zlaté náušnice, velké kruhy. Maj. D družina n. společnost spjatá společnými zájmy. Vítávala u sebe malý kruh nejdůvěrnějších známých. Podl. Často vypravoval o tomto snu v kruhu své rodiny. O. Červ. Tak o půlnoci z veselého kruhu jsem vracel se. Vrch. V novinářských kruzích se o případu mnoho mluvilo. Olb. Dnes v kruzích politických a žurnalistických se zálibou se apeluje na národní t. zv. zdravý instinkt. Mas. Má známosti ve vysokých kruzích. Štech. Spolek „Kruh českých spisovatelů“. Kruh pro pěstování dějin umění. Kruh starodružiníků. D prostředí, okruh, oblast. Nemohl ven z toho kruhu, jenž ho jako do vězení svíral. Podl. Úzký byl kruh myšlénkový a společenský, v němž novelisté naši se pohybovali. Svět. Ironie, soucit a milosrdenství patří z větší části do téhož kruhu představ. Dur. D cyklus. Rozložil [Neruda] ostatek [„Hřbitovního kvítí“] do čtyř kruhů „Ze srdce“, „Z divokých lásek“… Arne N. Vyšehrad. Kruh epických básní. Zey. Geod. kruhový kotouč měřicích přístrojů s úhloměrnou stupnicí na okraji. Meteor. halo. Bot. kruh květní kruh, jejž tvoří části květu. Kruh přírůstková zona dvojděložných rostlin, letokruh, léto. Tech. hrnčířský kruh zařízení k vytáčení hrnčířského zboží. Les. kruh lepový široký pruh housenčího lepu na stromech. Těl. kruhy visuté nářadí skládající se ze dvou prstenů kruhového průřezu, zavěšených na provazech. Kruh obrat pažemi v prostných cvičeních. Astron. největší myšlená kružnice, v níž rovina protíná nebeskou sféru. Kruh deklinační a j. Zem. polární kruh myšlená čára na povrchu zemském a zakreslovaná na mapě, značící hranici, kde slunce o slunovratu nezapadá. Chem. uzavřený řetězec uhlíkatý, cyklus. Log. chybný kruh dokazování něčeho něčím, co by se teprv mělo dokázati. Definice kruhem. Hud. kvintový, kvartový kruh takové seřazení tonin, že každá následující vychází z čisté kvinty (kvarty) toniny předešlé.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1349 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1349