• kulturní adj. ke kultura. Dosáhne-li se jistého kulturního stupně, jsou duševní nároky člověka tak značné, že mohou býti nesnadno splněny. Vach. Zdály se jim [starousedlíkům] zbytečností různé podniky kulturní a výstavy. Vrba. Tohoto dra Flesche národní socialisté nenáviděli více než kohokoliv jiného jako „kulturního bolševika“. Přít. Byl jsem vždy pro politiku kulturní, nestačila mi politika poslanecká a úzce politická. Mas. Projděte sobě kulturní dějiny české za tohoto století. Hál. Polit. kulturní boj o duchovní statky, zvl. s církvemi. Archeol. Důležité naleziště, několik prarůzných typů tam nalézáme v jedné kulturní vrstvě. Leg. Kulturní jáma naleziště předmětů vyrobených předhistorickým člověkem. Zahradní čili kulturní půda, zvaná též humus nebo prsť, pozůstává vůbec z určitých ingrediencí. K. Čap. Bot. kulturní rostliny užitkové, pěstované pro potřebu člověka. Hosp. kulturní inženýrství zabývající se vodním hospodářstvím a zvelebováním půdy.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 452 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 452