• kupiti ned. klásti, sbírati na hromadu, v kupu n. v kupy. Oba hoši řady husté trávy rozhazovali, obraceli, do stýlek hrabali a kupili. Baar. Sníh se chumelil, vítr ho kupil v závěje ohromné. Svět. Vysoko kupí se náspy proházeného sněhu. A. Mrš. Mrtvoly se kupí na hromady. Mach. Ve skříni kupilo se nové prádlo Pepiččino. Herrm. D tvořiti skupiny, seskupovati. Bystrostí a vzdělaností svého ducha kupí [jediný člověk] kolem sebe ostatní. V. Mrš. Páni kupili se po dvou, po třech. Jir. Poznovu se kupí páry, nastupují pochod a slavnou jízdu do kostela. Herrm. D hromaditi, množiti. Ratkin počal vypravovati o mírovských lesích, barevná slovíčka kupil. Šrám. A přece věděla Stáza, že muž flámuje, dluhy kupí na dluhy, ostudu k ostudě. Til. Již viděl, jak v budoucnu se kupí ostuda na ostudu a skandál na skandál. Vrba. Na jejím čele kupily se hluboké vrásky. Vrba. Události v domě otcovském rychle kupily se za sebou. Herb.