• květen, -tna m. pátý měsíc v roce, máj. Po chladném, mhouravém dubnu přišel teplý květen. Ner. Březen hřmí — květen sněží. A. Mrš. Od prvního května pásávalo se v noci na pastvisku blízko jezera. Herb. Přen. [Tanečníci] žijí svůj nejkrásnější květen života dobu mládí. Mach. Kdybych ji [ženu] uzřel, květen bolestné lásky v má okna by dých’. Břez.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 110 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 110