• láska, -y f. přirozený příznivý cit pro někoho n. něco, pudová náklonnost pociťovaná k někomu n. něčemu. Ach což ta láska mateřská přes časy, přes hrob hoří. Ner. Ještě jednou jsem se toho dne prohřešil proti synovské lásce. Vach. [Oko babiččino]‚ v němž se jevilo tolik dobroty a lásky. Něm. Bůh je láska a ta věčná dobrota nerozrůznila lidstvo, aby pro řeč a národnost se potíralo. Jir. Boží ctnosti: víra i láska s nadějí. Erb. Buď tam jen hezky přívětivá, aby si tě vzali do lásky. Preis. Nemyslím, že by otec můj u lidí, jimž dával práci, byl ve velké lásce býval. Prav. Pan Kondelík neměl tuze v lásce studované lidi. Herrm. Kdo mu trochu zalichotí, toho by hned samou láskou snědl nadmíru miloval. Kosm. Čin způsobil vzrušení i pobouření v městě, jehož obyvatelé ke svým domům lnou kočičí láskou. Vrba. Ne to umění je národní, jež miluje národ láskou opičí přepjatou, nekritickou, nerozumnou. Čas. Ve školách o minulosti české a o lásce k rodné zemi málo se mluvilo se stran učitelů. Zey. Horoucí láskou k zanedbanému jazyku, láskou k české minulosti vyniká Vavák nad všechny svého stavu. Jir. D zvl. milostný cit jednoho pohlaví k druhému. V mladíku vzbuzovala [Madlenka] sladké naděje lásky. Šmil. Poznávala, že písař neměl k ní lásky, že si s ní jen zahrával. Herb. Márinka brala si z lásky svého muže a přece jen plakala od rána. Til. Frantík viděl Lidku — Lidka Frantíka, a proto žádný div, že z toho povstala láska jako trám. Štol. Nikdy neměla tajnou lásku. Herrm. K sňatku arci nikdy nedošlo, jsemť dítě lásky nemanželské dítě. Zey. „Platonická láska“ je pouhé slohové nedorozumění, o němž Plato sám neměl ani zdání bez smyslnosti. Ner. Po celý život nepoznal jsem pohlavní lásky. Arb. Stará láska nerezaví je stálá. Pořek. Tajemník lásky kniha obsahující vzory milostných dopisů. [Líbezná Olivina] se zabývá prodejem své lásky pohlavního styku. Maj. Záhubné výpary ošemetného nápoje lásky z mozku znenáhla se vytratily k povzbuzení pohlavní činnosti. Svět. D záliba v tom, co někoho zajímá, co se někomu líbí, obliba. [Jan] jevil velikou lásku k učení. Jir. Evička byla zvyklá, že se ji od dětinství pro její lásku ke čtení se všech stran tak přezdívalo [„učená“]. Svět. Snad probudí publikace tato dřímající u nás lásku k poesii cizí, zvláště východní. Vrch. Císař Rudolf má umění v lásce. Bozd. D milovaná osoba, zvl. milenka, milenec. Pamatuji se na jednu z básní, kde líčil vzpomínky na své tři lásky. Mah. Márinka měla plné kapsy psaníček od svých dřívějších lásek. Mach. [Odysseus] ptal se sám, proč v sluji raděj u své lásky nezůstal. Vrch. Co jsou hvězdy na nebi, má lásko? Hleď, stojí na nebi tak tiše, zatím co jsme se políbili. Kun. D věc, kterou má člověk rád. [Český sever] to je můj svět. Má láska. Kun. Ty, vlasti drahá, jediná má lásko! Krás. Heyduk nebyl zvláštní láskou mladého poety! Med. D láska, též pl. lásky, s přivlastňovacím zájmenem n. s genitivem arch. oslovení osoby, zvl. urozené. Proto jsme hraběte zmocnili, aby zatím při Vaší Lásce spravoval naše záležitosti při Vás, králi. Pek. [Císař princi Anhaltskému:] Vaše láska může nejlépe nás poučiti, kdo bojoval proti nám. Dur. Jestli bychom se měli ještě jednou sejíti [já s Vámi, Budovcem] budu lásky vaše zváti na Třeboň. Třeb. Oznamuje se láskám Vašim, že v stav manželský vstoupiti míní. Mrš. D přátelský čin, laskavost. Učiň mi tu lásku a zůstaňme tu samy. Podl. Nebyl-li byste té lásky, vyložiti nám věc krátkými slovy sám? Kos. D druh dobrovolné práce na panském, za niž se povolovalo sbírati v lese dříví. Před lety chodívali lidé v jisté dny do panských lesů na práci zadarmo. Říkali, že chodí na „lásku“. Třeb. Na statku jejich neměl hospodář jiného závazku než třikrát do roka „z lásky“, jak tehdáž se říkalo, vrchnosti poslat koně k výjíždce(sic!). Svět. D Lid. hořící láska květina kohoutek. Zářily jiřiny, afrikánky, vodní lilie, hořící lásky. Dur.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1426 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1426