• latina, -y f. jazyk starověkých Římanů. Překlad z němčiny na latinu. Ner. František s Madlenkou přiklekli k oltáři. Dobrovský je oddával po česku, beze vší latiny. Šmil. [Žák] propadl v latině a řečtině. K. Čap. Latinou teď [mniši] hovořili. Vrch. Klasická, středověká, církevní, barbarská latina. Vulgární latina lidová. D Zast. latinské školy, kde se učilo latinsky n. latině. S Jeníkem Raimanovým nás zavezli do sousedního města do latiny. Jir. Čížek má v Jičíně hocha na latině. Rais. Těžko vydržoval [syna] ve študiích, až odbyl celou latinu. Vlč. D Expr. nepravdivé, nadsazující vypravování. Kupec Koudelka mluvil mysliveckou latinou, vypravoval divy o lovecké dovednosti své Diany a prášil o svých honech. Staš. Vyprávění o létajícím vlaku pokládají všichni za legionářskou latinu. Lang. D Expr. o výtkách, výčitkách, kárání. Směje se hlasitě seběhl se schodů, co Papška shora za ním čtla latinu, kterou on již neslyšel. Šim. D Arch. latinka, latinské písmo. Píšíce latinkou užíváme cyrillského ъ a ь na svém místě. Šaf. Psal jsem stojatě a ležatě, frakturou a latinou. Prav. D Mlyn. dvojplátkové až tříplátkové žebro, které při obyčejném českém mlýně rozdělovalo pšeničné a ječné melivo na hrubý šrot, krupice a kozičky; předchůdce nynějších rovinných vysevačů.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 193 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 193