• legenda, -y f. lit. útvar epický vypravující o životě posvátných osob náboženství křesťanského n. kteréhokoliv náboženství jednobožského. Legenda o sv. Prokopu. D Kniž. legendární postava. [Beata] stávala se legendou, zázrakem, kterému nutno pouze se pokloniti. Dyk. Teď legendou jsi [o Napoleonovi]. Pantheon tě hostí kamenný a chladný. Vrch. Teta byla krásná. Dnes už je legendou. Jes. D pověst, nepravdivé, vymyšlené podání. Všecko, co se o Maryši vypravu je v kruzích herectva i obecenstva, jest jen legendou — a nic víc. A. Mrš. O báječné čistotnosti u Fahrlů kolovaly městem celé legendy. Herrm. Brzy napředla legenda, že prožil v Praze nešťastnou lásku. Svob. D vysvětlení na starých obrazech, hl. na rytinách; výklad značek na mapách, plánech a pod. Upírali oči s údivem na novou, velebnou stavbu, na zlatolesklou legendu nad kalichem. Jir. I anděl vysoko nad betlemem houpal se za šera, pestrá jeho křídla, bílý pruh legendy v jeho rukou s nápisem „Gloria in excelsis“ Jir. Svůj velmi stručný popis provázím obrázky, opatřenými nejnutnější legendou. Věda. Pošt. nápis na olověně plombě, kterou se zavírají peněžní sáčky. V mincovnictví nápis na penízi. D Škol. legenda, zř. lejenda někdejší název druhé třídy obecné školy. Po velkonocích odvedl J. Šťastný, kaplan u sv. Haštala, Helda k piaristům do školy, kdež jej přijali do druhé třídy, do tak zv. legendy. Jir. Vašíček, rozbiv několik tabulek dřevěných, vřaděn konečně do lejendy. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 256 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 256