• lehký adj. (komp. lehčí, řidč. lehčejší) mající malou tíži, malou váhu, netěžký. Švihla bičem o holínku lehkých čižem. Herb. [Motýl] kyne lehkými křídly. K. Čap. Vozil se jako pán na lehkém vozíku. Prav. Choulím se zimomřivě do svrchníku — měl jsem ještě lehký podzimní z lehké látky. Čap. Ch. Měli s sebou lehkou jízdu ne těžce vyzbrojenou. Třeb. Toto půlnoční publikum bylo převahou nevázaná strakatina dobrodružného lidu: jako do plesu vystrojená ženská lehká kavalerie, hejskové a flamendři polosvět. Lum. K večeru vraceli se [po trhu] s lehkou kapsou a těžkou hlavou bez peněz. Baar. Jsme lehkomyslní a vážné věci bereme na lehkou váhu málo jich dbáme. Čap. Myslíš, člověče, že jsem „lehký pod čepicí“? hloupý. Hol. Už taky v Praze byl a na lehko kovaný není nezkušený. Rais. Rozpakoval jsem se, mám-li své vzpomínky vřaditi do knihy, jež pojati hodlá i práce lehčího zrna méně vážné. Čech. Arch. Mnohé vlády takřka se živily děláním lehkých stříbrných a zlatých peněz nehodnotných. Havl. Tech. lehké kovy s malou měrnou váhou. Lehký benzin benzinové frakce s smalou měrnou váhou. Lehký olej první podíl destilace plynárenského n. koksárenského dehtu. Voj. lehký kanon, lehká houfnice s malou ráží. Lehký kulomet který se nosí jako puška. Lehký minomet. Lehká puma. Lehký tank. Cukrov. lehká šťáva vyčištěná cukrová šťáva. Hosp. lehká půda sypká, obsahující mnoho písku, již lze snadno obdělávati. Lehké brány slabší, lehčí konstrukce. Lehký tažný kůň štíhlejšího těla. Lehký cent váha 50 kg. Dopr. lehké zboží v námořní dopravě zboží, z něhož se platí dopravné podle zaujatého prostoru, ne podle váhy. Přen. Jest [Potůček] lehké zboží a prohejřil by vlastní hlavu. Šmil. Sport. lehká váha v anglic. boxu váha zápasníka do 61.235 kg, lehká atletika odvětví sportu zahrnující chůzi, běhy, skoky a hody. V bás. metr. lehká část stopy arsis; v hud. metr. lehká doba nepřízvučná. Šach. lehká figura kůň n. střelec. D hbitý, svižný, pružný. Carská dcera, jak to uslyšela, na lehké hned poskočila nohy. Hol. Šla lehkým krokem. Něm. Bělouš lehkým klusem jakoby tancoval. Jir. Čápi nesli se lehkým letem k východu. Jir. D lehkomyslný, lehkovážný. Máť nejmladší Potockých lehkou krev a mysl bezstarostnou. Svět. Je podvodnice a k tomu lehká ženská; představ si, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství prostitutka. K. Čap. Snad si nemyslíš, že jsem dělala lehkou? nevěstku. Vach. D mající malou sílu, mulý účinek n. význam, slabý, nepatrný, jemný. Na rameni ucítil lehké udeření. Čech. Při lehkém zaklepání na větev opadával sníh v celých kusech. K. Čap. Po poledni zavanul lehký větřík. Herb. Lehký mrazík prochvěje se naším tělem. Ner. Lehký mráček přelítl měsícem. Ner. Klobouk vrhal lehký stín do její tváře. Šim. Lehká mlha kalí zrak. Vrch. Lehká prška. Čap. Ch. Plachý úsměv kmitl se jí na rtech a lehký ruměnec po tváři. Jir. Pozdrav oplatila lehkou úklonou. Havlasa. Sotva znatelně kmitl se jí kolem rtů lehký úsměv. R. Svob. V okamžení tom ozval se lehký šust. Něm. Odpověděl jen lehkým zahvizdnutím. Merh. Barunka měla lehké spaní, hned se probudila ne hluboké. Něm. Vypravoval takřka v jednom dechu přes lehkou astmatickou potíž. Čap. Ch. Zanedbal lehkou nemoc a rozstonal se zánětem. R. Svob. Krvácel z dvou ran, nikoli lehkých. Zey. Lékař říkal, co má nemocná jíst, kuře s karfiolem, lehká masa snadno stravitelná. R. Svob. Při modrém dýmu lehké cigaretty takový sonet napíše se lehce. Mach. Lehká vína. Zbož. lehké lihoviny s malým procentem alkoholu (nejvýš 22%), nízkostupňové. Přejel si bradu s prvním lehkým chmýřím. R. Svob. Je souzen a odsouzen — na čtyři neděle lehké vazby mírnějšího stupně vazby. Ner. Vězně do ní [věže] neměli, ani do nejhořejšího lehkého [vězení], ani do ostatních. Jir. Práv. lehká nedbalost (op. hrubá). V městě mají za to, že jste byl pro lehké jakési provinění ode dvora vzdálen. Zey. Jsou hříchy těžké nebo smrtelné a hříchy lehké nebo všední. Katech. Šla lehkým klusem. Jir. D příjemně působící, jemný, něžný. Kresba aktu je delikátní, barva lehká a sladěná. Vol. sm. Rozevřel sešit a jal se lehkými rysy kreslit Markétu. R. Svob. Postava dívčí kmitla v duchu mém jak lehký pastel mžikem zachycený. Svob. Ty tichá, hluboká i volná, lehká písni, ty často jsi se třásla na retech. Svob. D klidný, tichý; bezstarostný. Měl lehkou smrt, zrovna usnul. Jir. Bůh mu odpusť a dej mu lehké odpočinutí! Herb. Pak [člověk] třeba s lehkým srdcem vraždí. Hlad. D hledící především k zábavě (op. vážný). [Posuzovaný autor] od premiéry své komedie zařazuje se mezi autory, s nimiž je nutno počítati v naší lehké veselohře. H. Jel. Proč šli slepě za ziskem z hudby lehké a modní? Smet. D málo namáhavý, snadný. Já umím všecko dělat, lehkou i těžkou práci. Něm. Nejste vy hudebník? To je daleko lehčí povolání [než být detektivem]. K. Čap. Teď se dostal na lehký chléb méně namáhavé živobytí. Baar. Však nebylo rozhodnutí lehké. Vach. Když se kůň nepovede — lehká pomoc — prodá se. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1821 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1821